Антикризисен Национален координационен съвет за контрол на морбили ще подпомага дейностите по ограничаване разпространението на заболяването у нас. Новото звено, създадено със заповед на министъра на здравеопазването, ще изпълнява дейности, свързани с анализирането и контрола на предприетите мерки. 


По данни на Министерството към 22 април случаите на морбили в страната са 463. Териториално са засегнати 11 области: София-област – 165 заболели, Благоевград – 136, София-град – 134, Пазарджик и Перник – по 6 заболели, Бургас – 5, Велико Търново и Кюстендил – по 4 заболели, Ловеч, Монтана и Пловдив – по 1 заболял. През последната 16-та седмица на 2019 г. най-много случаи са съобщени от София-град -30 случая, София-област – 16 случая и Благоевград – 12 случая.


Най-много са заболелите във възрастовата група между 1 и 4 години – 153 случаи, от 5 до 9 години - 110 случая и при децата под 1 година – 81. По данни на здравните власти 91 случая са при лица под 13-месечна възраст, при които не е проведена имунизация поради недостигната ваксинална възраст, съгласно Имунизационния календар.Регистрирани са и случаи на заболял персонал в лечебни заведения за болнична помощ, след контакт с болни от морбили при изпълнение на професионалните си задължения.


Още с първите регистрирани случаи на морбили у нас, Министерството на здравеопазването даде указания за засилване на контрола. Разпоредено е на общопрактикуващите лекари да извършат преглед на пациентските листи за неимунизирани деца и за приоритетно обхващане на всички подлежащи през годината и на необхванати деца.


В най-засегнатите райони на страната ще бъде проведено и серопревалентно проучване сред децата за наличието на защитен имунитет срещу морбили, паротит и рубеола. Целта на проучването е да покаже при какъв процент от имунизираните деца се откриват антитела срещу вируса.


Съгласно Имунизационния календар у нас на децата се поставят задължителна профилактична имунизация с комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола от тринадесетия месец (след навършване на 13-месечна възраст) и реимунизация срещу морбили, паротит, рубеола на 12-годишна възраст.


Министерството за пореден път призовава всички родителите да проверят имунизационния статус на децата си за морбили и при установяване на пропуск или при съмнение за морбили да се обръщат към общопрактикуващия си лекар.