Нова модерна автоматизирана система за тъканна диагностика вече работи в Специализирана болница за активно лечение по онкология (УСБАЛО) в София. За пациентите със злокачествени заболявания това означава по-точна диагностика, ключова при избора на правилното лечение.


Новата апаратура е част от проект за подобряване на качеството на онкологичната диагностика в България. Фирмата доставчик на системата Ventana Benchmark Ultra е международен лидер в патоанатомичната диагностика и в разработката и производството на автоматизирани системи за тъканна хистологична и цитологична диагностика.


Системите на компанията се използват в 50-те най-добри водещи медицински научноизследователски центрове за борба с рака в САЩ, сред тях Mayo Clinic, Johns Hopkins Hospital, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Сега Клиниката по клинична патология на Специализирана болница за активно лечение по онкология (УСБАЛО) става част от тази престижна група.Известно е, че широк спектър от патоморфологични изследвания са необходими за прецизна диагностика и имат водещо значение при определянето на прогнозата и лечението на онкологичните заболявания. Осъществената инсталация от новото поколение автоматизирана система за тъканна диагностика в Специализирана болница за активно лечение по онкология (УСБАЛО), е първа и засега единствена в  България. С инсталацията и използването на вече утвърдената технология ще бъде постигнато значително оптимизиране на работните процеси, нарастване на дневната производителност, възпроизводимост на резултите, намаляване на времето, необходимо за обработка на  пробите и подаване на готовия резултат. 


„Наличието на подобна съвременна апаратура ще подпомогне развитието на персонализираната медицина, както и партньорството с водещи фармацевтични компании за мониторинг на таргетни терапии в лечението на рак на млечна жлеза, на бял дроб, на малигнен меланом, както и на други социалнозначими онкологични заболявания“, съобщават от онкологичната болница.