На 3 декември се отбелязва Международният ден на хората с увреждания, обявен с решение на Генералната асамблея на ООН през 1992 г.

 

Хиляди хора с увреждания в България обаче не могат да участват пълноценно в обществото, тъй като не им е разрешено да работят, да се женят или да гласуват.


 

Българският център за нестопанско право (БЗНП) и Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) призовават запрещението за хора с увреждания в България да се отмени.

 

Правният статус на хората с увреждания в страната се определя от две противоречащи си правни уредби.

 

Едната е Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, която България ратифицира на 26-ти януари 2012 г.

 

Тя изисква всички форми на запрещение да бъдат отменени, но запрещението у нас продължава да съществува по сила на Закона за лицата и семейството от 1949 г., който регламентира дееспособността и действащия режим на запрещението у нас.

 

По силата на този закон непълнолетните и пълнолетните, които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за себе си, се поставят под запрещение и стават недееспособни.

 

Това означава, че на хората с увреждания се отнема възможността със собствени действия да реализират своите права и задължения.

 

Настанените в институции хора с увреждания нямат право на избор на храна, облекло, на достъп до собствени средства, нито да бъдат информирани и да дават съгласие за лечението си, посочват от Българския център за нестопанско право.

 

Организаторите на инициативата за отмяна на запрещението при хората с увреждания посочват, това обрича на социална смърт и "инвалидизира" хората с увреждания много повече от самото им увреждане.

 

Алтернативата на запрещението се нарича подкрепено вземане на решения. При него човекът с увреждания участва във вземането решенията, които го засягат, но с подкрепа.

 

Законодателното въвеждане на концепцията за подкрепено вземане на решения ще позволи на хората с увреждания да станат част от обществото.

 

Проектозаконът за физическите лица и мерките за подкрепа трябва да отмени запрещението, но остава неприет от 2016 г. насам, след като успя да мине само на първо четене.

 

Няма официална статистика за това колко са хората с двигателни, умствени и други увреждания в България.

 

С петицията за отмяна на запрещението за хората с увреждане може да се запознаете тук.

 

В кампанията участват Сдружение "Асоциация Аутизъм" (София), Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения (Варна), Сдружение "Паралелен свят" (Пловдив), Фондация "Св. Николай Чудотворец" (Добрич), Сдружение "Закрила Ловеч" (Ловеч), Сдружение "Иновация" (Бобов дол), Сдружение "Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения"(Видин) и Сдружение "Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения - БАЛИЗ" (Русе).