Два проекта, които подпомогнат създаването и развитието на националната система за електронно здравеопазване в България, ще бъдат реализирани в рамките на една година. Това предвижда Споразумението за въвеждане на съвременни електронни услуги в системата на здравеопазването, което бе подписано днес, 24 април, от министрите на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и на държавната администрация и административната реформа г-н Николай Василев, и от директора на Националната здравноосигурителна каса д-р Румяна Тодорова.

Дейностите по споразумението между трите институции обхващат въвеждане на съвременни електронни услуги в системата на здравеопазването, изграждане на електронен здравен портал и повишаване на компютърната грамотност и квалификация на заетите в здравни сектор.

На пресконференция след подписването на споразумението министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски благодари за сътрудничеството с Министерството на държавната администрация и административната реформа и Националната здравноосигурителна каса. „Това е първото споразумение, което Министерството на държавната администрация и административната реформа сключва с министерство, което показва, че Министерството на здравеопазването има готовност да въведе новите технологии и да модернизира здравната система”, отбеляза министър Гайдарски.

Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев заяви, че проектите са били одобрени за съвместно сътрудничество, тъй като Министерството на здравеопазването е отговорило на изискванията за това. От изключително значение е проектът да е с национално покритие и във финансирането да участват и двете институции, отбеляза министър Василев. Той подчерта, че с подписването на това споразумение и реализирането на предвидените в него проекти Министерството на здравеопазването категорично е заявило ясната си политическа воля, че електронното здравеопазване е приоритет.

Първият проект, който стартира в рамките на споразумението, е за изграждане на национален здравен портал. Порталът ще служи като вход за граждани и лекари към различни здравни услуги. Той ще дава пълна информация за предоставяните е-услуги и ще осигурява достъп на лекари и фармацевти до персонализирани данни за техните пациенти.

Вторият съвместен проект е за създаване на уеб базирана информационна система за електронен персонален здравен запис за служителите от държавната администрация. „Държавните служители са ясно диференцирана група и ще бъде по-лесно включването им в този проект. Ще бъдат обхванати общо 88 000 души, работещи в министерствата, общините и другите структури на държавната администрация, които представляват 1% от населението у нас”, обясни избора министър Николай Василев. Той уточни, че сумата, отделена за въвеждане на електронен персонален здравен запис за служителите от държавната администрация, е 1,5 млн. лева, като предстои обявяването на конкурс за обществена поръчка. Предвижда се проектът да продължи 12 месеца, така че персоналните здравни записи да бъдат въведени в действие до април 2008 г.

В системата ще бъдат включени административни и здравни данни за всеки служител, както и персонален електронен здравен картон. „За повече сигурност на личните данни оторизацията ще става възможна едва чрез въвеждане на електронна здравна карта и електронен здравен подпис”, разясни заместник-министърът на здравеопазването д-р Валери Цеков. Той изрази увереност, че чрез този пилотен проект ще може да се видят къде са ползите и да се измерят рисковете. Според д-р Цеков в рамките на 4-5 години системата ще е в готовност да заработи в национален мащаб за всички здравноосигурени граждани.
Въвеждането на електронния здравен портал и електронното здравно досие ще доведат до повишаване на контрола в здравеопазването, каза директорът на НЗОК д-р Румяна Тодорова. Тя бе категорична, че с предоставянето на тези услуги ще се повиши прозрачността в системата, тъй като всеки гражданин ще може да провери дали личният му лекар не е декларирал невярно, че го е преглеждал или хоспитализирал.

Заместник-министър Валери Цеков съобщи, че в средата на месец май ще се раздадат електронните здравни карти на гражданите от Сливница, които са включени в пилотния проект за въвеждането на електронните карти. Той допълни и че предстои осъществяването на още едни проект, свързан с електронното здравеопазване. Министерството на здравеопазването съвместно с Българската академия на науките и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения подготвят проект за въвеждане на електронно медицинско досие.

В рамките на подписаното днес споразумение МДААР ще организира и специализирани обучения по информационни технологии за работещите в здравната сфера, съобщиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването