Днес стартират дейностите по проекта за модернизация на сгради на Спешна помощ в цялата страна.

 

Те ще започнат с построяването на изцяло нова сграда за филиала на Спешна помощ в гр. Бяла.


 

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов ще присъства на „първата копка“ на новата сграда за Спешната помощ в град Бяла.

 

С това се поставя началото на строителството и ремонта на обектите от системата на спешната медицинска помощ в цялата страна.

 

Инвестиционният проект се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Той предвижда 237 обекта от системата на спешната медицинска помощ да бъдат обновени и модернизирани.

 

Сред тях са 27-те центъра за спешна медицинска помощ в цялата страна с техните 170 филиала и 6 изнесени екипа в общините.

 

Ще бъдат обновени и 34-те спешни отделения в държавните болници.

 

Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за по-добра медицинската помощ и по-добър достъп до нея за лица с увреждания.

 

Проектът „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ е с общ бюджет от близо 164 млн. лева.

 

От тях 163,5 млн. лв. се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите близо 400 млн. лв. са национално съфинансиране.

 

През 2020 г. центровете за спешна помощ в цялата страна получиха 280 нови линейки, а  тази година ще бъдат доставени още 120 нови линейки, от които 42 високопроходими.

 

За модерницазията на Спешната помощ през 2020 г. бяха доставени и 380 медицински апарати като респиратори, аспиратори, инфузионни помпи, преносими дефибрилатори и апарати за обдишване.

 

България обаче продължава да бъде единствената страна в Европейския съюз, в която няма система за спешна медицинска помощ по въздуха.

 

Проблемът с липсата на въздушна линейка е на дневен ред вече година и половина, след като България остана без хеликоптер при спешни случаи през юли 2019 г.

 

В началото на 2020 г. бяха събрани повече от 10 хиляди подписа в гражданска петиция с искане поетапно да бъдат купени 4 медицински хеликоптера.

 

Вместо това, здравното министерство реши да купи 1 хеликоптер за 20 млн. лв и да ремонтира за нуждите на спешната помощ 4 военни хеликоптера.