У нас няма легална дефиниция на понятието „лекарска” или „медицинска” грешка, а липсата на специална нормативна уредба категорично налага преди да бъде създадена такава, да се пристъпи към широк и задълбочен обществен дебат с участието на всички заинтересовани страни.

 

Около този извод се обединиха на пресконференция изявени български адвокати – представители на Висшия адвокатски съвет и Столичната адвокатска колегия, информирa Zdrave.net.


 

Те представиха пред медиите програмата на предстоящия международен семинар „Лекарска (медицинска) грешка”, който ще се проведе на 27 и 28 юни в София по идея на Международния съюз на адвокатите.

 

„Инициирахме тази проява, защото необходимостта от обществена дискусия по темата е очевидна.

 

С тази среща българската адвокатура открива дебата, в който ще участват адвокати, съдии, прокурори, лекари, съдебни медици, представители на застрахователни компании, националният омбудсман.

NEWS_MORE_BOX

 

Такова широко участие предполага възможност да бъдат представени много и различни гледни точки. Ясно е, че интересите на различните групи са многобройни, но интересът на българските граждани е един и същ.

 

С тази инициатива ние правим крачка напред по пътя към намирането на европейско решение на тези проблеми”, посочи адвокат Марио Топчийски, член на ВАС.

 

„Аспектите към темата действително са безброй, стремежът ни е да ги представим и обединим. Радваме се на големия интерес, който надхвърли нашите очаквания и вярваме, че темата ще предизвика сериозен обществен отзвук.

 

Нашето намерение е адвокатите, които участват в семинара в бъдеще да станат обучители по темата и да работят активно в тази насока”, коментира председателката на ВАС адвокат Ралица Негенцова.

 

Очаква се в семинара да вземат участие близо 120 български адвокати от всички регионални колегии в страната. Лектори ще бъдат водещи български и европейски юристи, университетски преподаватели и практикуващи адвокати.