Стартира кандидатстудентската кампания за български и за чуждестранни студенти в Медицинския университет в Пловдив. Вече започна приемът на документи онлайн и на място в университета.
 
На 2 юли ще се проведе изпитът по биология за магистърските специалности, а на 10 юли - този по химия, съобщават от учебното заведение.
 
Изпитът по биология ще бъде изцяло проведен под формата на тест. Тази форма стартира още преди няколко години, като постепенно беше включен материалът от 8, 9 и 10 клас.
 
Целта на въвеждане на тестовото изпитване беше не само, че това е един по-съвременен подход, който изисква не наизустяване на материала, а по-скоро неговото логическо осмисляне, но и това, че един кандидатстудентски изпит под формата на тест свежда възможността за преписване и подсказване до минимум.
 
По химия формата е същата, но там има задачи, които дават възможност за подбор на най-добрите.
NEWS_MORE_BOX
 
За първи път студентите са улеснени, защото могат да правят преводите си за изпитните такси и по електронен път. Наблюдава се и значителен интерес на чуждестранните студенти, като всеки ден има по десет запитвания от цял свят от студенти, индивидуално търсещи университета.
 
Основният поток студенти идва от Великобритания, Германия, Италия, скандинавските страни и по-малко от отдалечени дестинации като Бразилия, Нова Зеландия, Австралия, Канада, САЩ.
 
Очаква се тази тенденция  да продължи и през следващата учебна година.
 
Първото класиране се очаква след изпита по химия между 15-ти и 20-ти юли. За магистърските специалности квотите за мъже и жени кандидат-студенти тази година са 50 на 50. През миналата учебна година Академичният съвет взе  решение квотата на кандидатите да бъде пропорционална.