След повече от 30 години чакане, Многопрофилната болница за активно лечение в Бургас ще се сдобие с ново Отделение по трансфузионна хематология.
 
Процедурата по изграждането му вече е в ход. Осигурено е финансиране от Министерството на здравеопазването и е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител.
 
Офертите ще се приемат до 20 август, а строителството ще започне през есента. 
 
Изграждането на новия Кръвен център бе повече от наложително, обясняват от лечебното заведение. Сега Отделението ползва няколко кабинета в бившата Първа поликлиника. Там е от построяването на поликлиниката през 1969 г.
 
Новото отделение ще се разположи в съществуваща сграда на болницата, която ще бъде основно ремонтирана. Тя се намира от задната страна на новото Инфекциозно отделение. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Проектът предвижда Кръвният център да има приземие и два етажа. Входовете за кръводарители и персонала ще бъдат отделни.
 
Ще има рампи за инвалидни и детски колички.
 
Обособени са три отделни сектора - кръводаряване, трансфузионен надзор и клинична трансфузиология, за да не се смесват различните дейности и потоци. 
 
Между служебния вход и входа за донорите ще има регулиран достъп и пост за охрана и информация.
 
На първия етаж има чакалня за кръводарителите, помещения за медицински изследвания, четири кръводарителски поста, стая за възстановяване на дарителите, лекарски кабинети. 
 
На втория етаж е разположена имунохематологичната лаборатория, където се диагностицират кръвни групи, антитела и проби за съвместимост. Там са кабинетите за началника на отделението, старша сестра, стая за мобилния екип, няколко склада, помещения за архив и сървър.
 
Ще бъде оборудвана и специална зала за промоция на безвъзмездното кръводаряване, където ще могат да се правят събирания, презентации, срещи с кръводарители и пациентски организации.
 
Средствата за реконструкцията са осигурени от бюджета за капиталови разходи на Министерството на здравеопазването, са в размер на 600 000 лв.