Спешни и сложни състояния в областта на педиатрията, травматологията, урологията и онкологията са във фокуса на започналия днес Втори национален конгрес по спешна медицина. Домакин и организатор на научното събитие е УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, заедно с Българското дружество по спешна медицина.


Президентът на конгреса проф. Асен Балтов изрази задоволството си от високото ниво в научен аспект и богатия опит, който споделят делегатите: „Българското дружество по Спешна медицина и УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” се утвърдиха като организатори на единствените научни форуми в България, целево насочени към спешните медици от Центровете за Спешна медицинска помощ и Спешните приемни отделения на болниците. И този път запазваме тенденцията за политематичност и обхващаме основни, сериозни и иновативни теми. Сред тях откроявам Дигитална спешна медицина, Педиатрична спешност, Спешни състояния в онкологията, Спешна терапия и гериатрия, Травма, Термична травма и Урология“, допълни проф. Балтов.


Събитието бе уважено от председателя на Български лекарски съюз (БЛС) д-р Иван Маджаров, а поздрав към делегатите изпрати и ресорния министър на здравеопазването Кирил Ананиев.„Основните цели пред научния комитет при подготовката му бяха да разширим и консолидираме нашето експертно ниво в областта на Спешната медицина, да насърчим обмена на професионални идеи, и да стимулираме мултидисциплинарната колаборация в мениджмънта на пациенти в спешно състояние. Подготвената наситена и завладяваща научна програма, покриваща основни аспекти на Спешната медицина, гарантира успеха и постигането на целите на нашия втори национален форум“, подчерта на откриването на форума и председателят на Българското дружество по Спешна медицина и председател на Научния комитет на Конгреса проф. Стоян Миланов.


Днес конгреса стартира в две зали - в едната се споделя ценен опит в областта на спешните педиатрични състояния, сред които  корозивни изгаряния, гръдна, черепно-мозъчна и гръбначна травма, а в другата зала говорят утвърдени от години специалисти в областта на Спешната медицина, травмата, онкологията.