Стартира записването за редовните кандидатстудентски изпити по биология и химия на Медицинския университет-София за магистърските специалности „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” 2022/ 2023 година.  

 

Регистрацията се извършва изцяло онлайн и е валидна от 6 юни 2022 г. до 12:00 на 27 юни 2022 г. 


 

Процесът има различни етапи, които отнемат време, затова се препоръчва започване на регистрация преди крайния срок. Резултатите и класирането ще бъдат обявени в последствие.

 

Студентите от четирите факултета и Медицински колеж на МУ-София са обединени в организация наречена Студентски съвет – СС.

 

Тя е създадена по смисъла на закона за висшето образование и е легитимен представител на студентските интереси пред всички държавни институции, включително и ръководството на университета.

 

Съветът е организацията, която защитава правата и интересите на всички студенти в Медицински университет – София. 

 

Дипломите на МУ-София са признати във всички държави от Обединена Европа. Научно-преподавателският му състав наброява 2 178 специалисти: 5 академици, 6 член-кореспонденти, 167 професори, 283 доценти, 718 асистенти и 88 преподаватели.

 

Университетът е включен в европейските образователни програми за обмен на студенти и поддържа дългогодишно партньорство с над 20 университета по света.

 

Към 2022 г. в МУ-София се обучават над 9 000 студенти, специализанти и докторанти, както от България, така и от 57 държави по света, включително САЩ, Япония и Австралия.

 

“Да развиваш и усъвършенстваш своя потенциал, умения и таланти. Да увеличаваш и реализираш мечтите си. Да учиш много, но и много да се забавляваш”, заявяват от университета за това какво е да си негов студент.

 

Преподаването на всяка отделна дисциплина се осъществява по учебна програма, разработена от съответната катедра в обем, който съответства на хорариума на дисциплината по учебен план.

 

Всяка катедра изработва необходимият минимум практически знания и умения, които трябва да владее студентът, изучавайки определена задължителна дисциплина.Катедрените колективи на сродни дисциплини предлагат и интердисциплинарни програми по избираеми курсове/модули.

 

Както задължителните така и избираемите модули включват три основни форми на обучение – лекции, проблемни семинари /обсъждане на проблем с по-големи групи, предварително подготвени студенти/ и практически занятия / решаване на тестове, изследване на болен и др. в зависимост от спецификата на предмета/.