Разкриване на първия високотехнологичен Институт за имунотерапия, имунопрофилактика и възстановяване на онкоболни след химиотерапия, при 100 % държавно участие, поискаха от здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда”. В открита петиция до институции, медии и общество те са категорични, че това е липсващото звено в онкологията.


„Няма специализирано звено, което да възстановява и контролира имунната система при възникване на противопоказания след химиотерапия. Няма и звено или клиника, което да профилактира рецидивите на болестта след успешно преминала химиотерапия“, е записано в позицията им. В нея се призовава имунотерапията, имунопрофилактиката на рака и възстановяването на онкоболните след химиотерапия да бъдат признати за стратегически държавен приоритет.


„Липсата у нас на подобна специализирана структура е една от основните пречки да се разработват , апробират и внедряват патенти в областта на имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака. Предлаганият от нас Национален /или Балкански/ Институт за имунотерапия и имунопрофилактика на рака следва да работи извън сегашните регламенти и нормативи на т.н. „клинични пътеки”. Същият следва да е изцяло на бюджетна издръжка, с ежегодно гласуван от парламента бюджет. Така е в другите водещи държави с традиции и приноси в иновациите и в борбата с рака“, пишат още организаторите.Друго тяхно искане е да се „нулира” субективизмът у нас при внедряване на патенти за изобретения в областта на имунотерапията и имунопрофиалктиката на рака. „За това е нужно да се гласуват, приемат и ползват нормативите и позитивния опит за внедряване на патенти и иновации във водещите страни в света без да се редактират“, уточняват от фондацията.


Авторът на петицията и създател на здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда”, е доц. д-р Влади Манев, който е посветил повече от 35 години на клиничната имунология и в частност имунология на туморите. Той припомня, заключението на Специализирана комисия в Европейския парламент, че ако не се постигне реално иновационно развитие в науката и практиката в терапията на най-тежки инвалидизиращи социални заболявания, то болните от рак в близките до 10 години ще станат толкова много, че ще се превръщат в икономически и политически фактор, който “ще срива икономиките дори и на най-развитите държави”.

 

Всички подробности за петицията на доц. д-р Влади Манев.