Започна диалогът между БЛС и НЗОК. Това се случи след напрежението създало се при внасянето на проект-предложението на БЛС. Продължават разговорите между Управителния съвет на Българскията лекарски съюз и Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

 

Целта е през следващата седмица позициите на двете страни да се доближат една до друга. 


 

Това стана ясно след среща в Министерството на здравеопазването между представителите на Управителния съвет на БЛС и на Надзора на Касата.

 

След известното напрежение от последната седмица двете страни седнаха на масата на преговорите, за да се обсъдят и изработят Методика за средствата, които към края на годината ще останат неизразходвани от бюджета на НЗОК и са предназначени за здравноосигурителни плащания.

 

Методиката е за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК и изпълнители на медицинска и дентална помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка, причинена от Covid-19. 

Българският лекарски съюз сезира компетентните органи поради опита за незаконно използване на средствата на здравноосигурените лица отстрана на ръководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) . 

 

Основната причина са незаконосъобразни действия отстрана на ръководството на НЗОК по прилагане на Закона за бюджета на НЗОК и Закона за здравното осигуряване, смятат от БЛС. 

 

БЛС подчертава, че парите на НЗОК не са собственост на Надзорния съвет или на управителя на касата, за да бъдат разпределяни едностранно и под натиск. 

 

Сезирането се случи след отправяне на проект-предложение за извършване на допълнително заплащане на изпълнителите на първична и специализирана извънболнична помощ и болнична медицинска помощ на извършената и отчетена дейност по сключените договори с НЗОК за периода от 1-ви януари до 30-ти септември, 2021 г. 

 

Предложението на БЛС е средствата за финансиране да са формират от неизразходвания остатък, предназначен за разходи за здравноосигурителни плащания за същите първични и специализирани болнични и извънболнични медицински грижи. 

 

Проектът постановява средствата за извънболничната помощ да се определят след установяване на национално ниво и очаквано изпълнение на бюджета на НЗОК за 2021 г.

 

БЛС категорично заяви, че не е запознат с разчетите и изчисленията, свързани с предложението на НЗОК.

В официалното си изявление БЛС написа, че очаква до края на следващата седмица да се стигне до решение.