От 1 август домът за медико-социални грижи за деца в Златица ще затвори врати. Това става ясно проект на постановление на Министерски съвет, публикувано на сайта на Министерството на здравеопазването. Това се прави в съответствие със стратегията за деинституционализация, посочват от министерството. 
 
„За 2014 г. през дома са преминали 23 деца на резидентна грижа (постъпили 6, изписани 10). През 2015 г. преминалите са 20 (постъпили са 7, изписани са 15 деца), като в края на годината на резидентна грижа са останали 6 деца, 3 от тях здрави”, става ясно от доклада на здравния министър д-р Петър Москов.
 
В него пише, че независимо от малкия брой отглеждани деца в дома, за да се осигури 24-часова медицинска грижа и нормално функциониране на дома, се налага поддържането на значителен брой персонал, както и разходване на средства за издръжка на сградния фонд. Съгласно утвърденото щатно разписание в институцията са определени 25 щатни бройки -  медицински персонал -11 бр., специализиран персонал -1 бр., обслужващ персонал – 8 бр. и административен персонал – 5 бр.
 
„Този начин на функциониране и разходване на финансов ресурс, Министерство на здравеопазването счита за неефективен“, се казва още в документа.
NEWS_MORE_BOX
 
 
„Предвид намеренията на Министерството на здравеопазването за разкриване на центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, след закриването на дома не се предвижда намаляване на общата численост на персонала, зает в домовете за медико - социални грижи за деца, определена с Постановление No 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването“, посочват от Министерството на здравеопазването.
 
Става ясно и, че през февруари месец тази година от дома в Златица са изведени още 4 деца, като последното е изведено в края на май.
 
До 15 август трябва да бъде определена ликвидационна комисия, която да ликвидира дома в срок до 31 януари 2017 г.
 
Закриването на институцията ще струва около 30 хиляди лева.