Домът за медико-социални грижи за деца в Шумен ще бъде закрит, реши правителството.

 

Мярката е част от проекта по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.


 

В резултат от дейностите по него, включително такива по превенция на изоставянето на новородени и малки деца, от края на август в дома в Шумен нови лица не се настаняват. Към него функционира Дневен център за деца с увреждания от общността, услугите на който се ползват от 10 деца на дневна грижа и 21 деца, ползващи почасови рехабилитационни услуги.

 

При стартиране на проекта в дома са били настанени 109 деца на резидентна грижа и не е съществувал дневния център.

 

Домът за медико-социални грижи за деца в областния град разполага с 25 щатни длъжности, в това число лекари, медицински сестри, рехабилитатори, специализиран, помощен и административен персонал.

NEWS_MORE_BOX

 

Част от персонала на закриващото се лечебно заведение би могъл да намери професионална реализация в планирания „Комплекс за здравни и социални услуги за деца с увреждания“.

 

Предвид обстоятелството, че в ДМСГД – Шумен няма настанени деца, а Общината планира да осигури приемственост по отношение на Дневния център за деца с увреждания, е сметнато за неефективно поддържането на институцията.

 

Съгласно Закона за лечебните заведения, в Министерството на здравеопазването е постъпило искане за закриване на дома и от Общинския съвет в Шумен.

 

За децата, които се нуждаят от грижа извън семейството, такава ще бъде осигурявана посредством останалите приложими социални услуги за деца.