Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев ще инициира промени в Закона за здравето, които да позволят отпадането на задължителната изолация на лица, болни от COVID-19, както и на задължителната карантина на контактните на тези лица.

 

Световната здравна организация отмени ситуацията на спешност за общественото здраве от международно значение поради COVID-19 на 5-и май.


 

След анализ на епидемичната ситуация в страната, предвид ниската заболеваемост и нива на хоспитализация и смъртност, експертите от Министерството на здравеопазването постигнаха консенсус да бъде предложена законодателна промяна, която да позволи отмяна на въведената задължителната изолация и карантина при COVID-19.