Пациентските организации “Заедно с теб” категорично не са съгласни с промените за осигуряване на равни права на осигурени и неосигурени бременни.

 

Те предлагат гражданите, които поради финансови причини нямат възможност и ползват социалната система по определени правила, да бъдат освободени и съответно да се разработи специален механизъм за осигуряването им.


 

Даването на неосигурени граждани да ползват здравни права като осигурени е много лош и демотивиращ сигнал за обществото. Подобна стъпка към изравняване на осигурителните права на плащащи и неплащащи здравни осигуровки ще има крайно негативен ефект върху здравното осигуряване като процес в България, твърдят от “Заедно с теб”.

 

“Първата стъпка в посока бременни жени е възможно да е причина за лавино нарастващи групи от граждани, които да бъдат освободени от задължението за здравно осигуряване.

 

Управляващите трябва да изпълнят задълженията си да контролират заплащането на здравните осигуровки от всички граждани, които подлежат по закон на това. Както и да се вземат адекватни мерки за тези в сивия сектор, които изчакват вечерите и посещават лекарите в Спешните приемни отделения”, заявяват пациентските организации.

 

Категорично изразяваме несъгласие с мотива на управляващите, че “държавата осигурява децата и  няколко месеца в повече не са проблем”, защото това е неправилно и неморално. Децата не могат да работят и затова са осигурени от държавата.

 

От “Заедно с теб” питат: “Кога държавата ще започне да осигурява държавните служители с пълния процент здравни осигуровки, защото в момента ги осигурява наполовина и останалите съвестни данъкоплатци поддържаме здравното осигурявяне на работещи хора?”

 

Пациентските организации си поставят за цел да инициират и да участват в обществения дебат, както и диалог с институциите във връзка с  утвърждаване на участието на гражданите в управлението и контрола на системата на здравеопазването.

 

Те настояват да се въведе принципът за равноправно партньорство между институциите, организациите на медицинските специалисти, сдружения на пациенти, когато се изработват и приемат  стратегии, критерии и норми, политики и практики в здравната система.

 

Друга основна цел на организациите е въвеждане и утвърждаване на етични норми и правила в работата на пациентските организации, както и взаимодействието им с обществото и институциите.