Парламентът гласува на първо четене забрана за пушенето на наргиле в закрити обществени помещения. 


Потребителят на водна лула (наргиле) вдишва токсични вещества, които се срещат и в стандартните цигари, но при наргилето въглените за разпалване сместа засилват вредите за здравето, посочват вносителите. Според тях вредите за здравето са свързани с увреждане на дихателната система, сърдечносъдовата система, зъбната кухина и зъбите.


Според предложения текст пушенето на наргиле се забранява още на: прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца, площадките за игра и на местата, на които са организирани мероприятия за деца и ученици. Забранява се пушене на наргиле в спортните обекти, летните кина и театри, по време на спортни и културни прояви.С проекта се променя и Законът за закрила на детето, като се забранява предлагането и продажбата на наргиле на деца. 


По данни на международно изследване на Световната здравна организация, проведено през 2013-2014 г., България се нарежда на пето място сред 42 страни по пушене на наргиле поне веднъж седмично сред 11-13-годишни ученици, и на второ място – по пушене веднъж седмично от 15-годишните.

 

Предложението идва от НФСБ.