В закритите обществени места и някои открити обществени места заедно със забраната за тютюнопушене да се въведе и забрана за пушене на изделия за водна лула - наргиле, несъдържащи тютюн. Това предлагат от Министерството на здравеопазването с промени в Закона за здравето. Новият законпроект е публикуван на сайта на здравното ведомство за обществено обсъждане, което ще продължи до 5 септември т. г.

 

Според здравните експерти промените ще спомогнат да се формира нова обществена нагласа към наргилето, тъй като сега много хора смятат, че използването му за пушене на нетютюневи смеси е безвредно. Те са убедени, също така, че по този начин може да се преобърне модната тенденция сред младите хора за групово пушене на наргиле. Очакваният резултат от въвеждане на забраната е данните за страната за употреба на продукти за наргиле да се променят и в крайна сметка да се стигне до намаляване на вредите върху здравето, в това число - и от пасивното пушене.


 

В мотивите, внесени заедно със законопроекта се подчертава, че потребителите  на водна лула (наргиле) вдишват токсични вещества, които се срещат и в стандартните цигари, но при наргилето въглените, чрез които се разпалва сместа, засилват вредите за здравето.

 

"Горенето при наргилето е съпроводено с отделяне на въглероден диоксид, въглероден моноксид (при непълно изгаряне), азотен диоксид, серен диоксид и твърди частици. Пушенето на наргиле е свързано с увреждане на дихателната система, сърдечносъдовата система, устната кухина и зъбите. Вдишването на въглероден моноксид води до припадъци и при някои пушачи поради острата интоксикация – до намаляване на преноса на кислород от кръвта в клетките, повишено кръвно налягане и увеличаване обема на сърцето.

NEWS_MORE_BOX

 

 

При хроничните пушачи на наргиле по-често се развива обструктивна белодробна болест и периодонтит (възпаление на венците със загуба на зъбите). За разлика от пушенето на цигара, при пушенето на наргиле значително е завишен рискът за здравето на потребителя, тъй като експозицията на организма на токсичната смес е много по-голяма от експозицията при пушене на цигара – до няколко десетки пъти повече", обясняват експертите.

 

От здравното министерство припомнят, че според резултати от  международно изследване на Световната здравна организация (СЗО) за  периода 2013 – 2014 г., България се нарежда на пето място сред 42 страни по пушене на наргиле поне веднъж седмично сред 11-13-годишни ученици, и на второ място по пушене веднъж седмично от 15-годишните.

 

За спазването на забраната ще следят регионалните здравни инспекции (РЗИ).

 

Здравното министерство предлага и изменение в Закона за закрила на детето, като в него се въведе забрана за предлагането и продажбата на деца освен на алкохолни напитки и тютюневи изделия, също така и на изделия, свързани с тютюневите, като в тази категория се включват и наргилетата.