В България e налице тенденция за трайно намаляване на заболеваемостта от туберкулоза. По предварителни данни рез 2021 г.  9,7 на 100 хиляди души са диагностицирани със заболяването, за разлика от 27,9 на 100 хил. население през 2011 г. до 18,5 на 100 хил. души през 2019 г., 12,8 на 100 хил. през 2020 г.

 

Според анализ на Министерството на здравеопазването резултатът се дължи на изпълнението на  Националните програми за превенция и контрол на туберкулоза.


 

През 2021 г. общо 6 неправителствени организации изпълняват дейности за превенция на туберкулоза сред компактни ромски общности. Достигнати са 5290 лица от уязвимите групи, 1658 са скринирани за риск от туберкулоза чрез проба Манту на терен, a 500 лица са придружени до лечебно заведение за диагностика, химиопрофилактика или лечение на туберкулоза.

 

На лицата с активна туберкулоза е предложено безплатно лечение, тъй като независимо от здравноосигурителния статус на българските граждани, диагностиката, лечението и профилактиката на заболяването у нас са безплатни за пациентите.

 

С финансовата подкрепа на Глобалния фонд и Световната здравна организация (СЗО) в периода 2009-2021 г. е осигурено лечението на 309 пациенти с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) в Специализираната болница за активно лечение по белодробни болести в Габрово.

 

80% от новите болни с белодробна локализация на заболяването с бацилоотделяне, започнали лечение през 2020 г., са завършили успешно лечението си през 2021 г.

 

Ежегодно Министерството на здравеопазването осигурява както финансов ресурс за противотуберкулозни лекарства от първи ред, лекарства за химиопрофилактика, ваксини, диагностикуми и консумативи за лабораториите, така и финансиране на болниците за лечение на туберкулоза.

 

Общият брой на регистрираните с туберкулоза лица у нас през 2021 г. е 688 (по предварителни данни), спрямо 930 за 2020 г. За сравнение през 2011 г. техният брой е 2 407. 

 

Запазва се тенденцията броят на мъжете да е над два пъти по-голям от този на жените. Най-засегнати са възрастовите групи, както следва: от 45-54 години (21,8%), от 35-44 години (20,1), над 65 години (19,6%); от 55-64 години (18,5%) от 25-34 години (11%).

 

През 2021 г. са регистрирани 1785 контактни на болни от туберкулоза лица, като 912 от тях са обхванати с химиопрофилактика.

 

През последните две години се наблюдава намаляване в броя на случаите на туберкулоза във възрастовата група от 0-17 години. През изминалата година са регистрирани 25 случая на туберкулоза сред деца, което е 3,6% от всички случаи в страната. През 2020 г. 28 деца са диагностицирани с туберкулоза, а през 2011 г. –  227.

 

Независимо от намаляването на заболеваемостта в България, все още има региони, в които тя е над средната за страната. Такива са областите Враца – 20,3, Сливен – 16,4, Пловдив – 14,6, Ямбол – 13.7, София област – 13,4, Велико Търново – 12,2, Благоевград – 12, Русе – 11,8, Стара Загора – 11,6, Силистра – 11,2, Габрово – 10,4, Разград – 10, Ловеч – 9,8.

 

По данни на СЗО през 2020 г. в световен мащаб 9,9 млн. са заболелите от  туберкулоза, 1,5 млн. са починали от заболяването, а от 2000 г. досега  са спасени около 66 млн. души чрез правилна диагностика и лечение.

 

През 2019 г. в Европейския регион на СЗО случаите на туберкулоза са 246 000, 20 000 лица са починали от заболяването, а 70 000 са лицата с мултирезистентна туберкулоза.

 

Тази година мотото на Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март, е „Инвестирайте, за да бъде спряна туберкулозата. Спасете животи.“

 

Туберкулозата е лечима, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение