Технически са причините за забавянето в издаването на Европейските здравноосигурителни карти, съобщиха от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Заявленията не могат да се верифицират и процесът по издаването на картите ще се забави, добавят от пресцентъра на администрацията.


Създадена е вече организация районните здравноосигурителни каси да обработват заявленията при пълен работен капацитет, но при необходимост гражданите могат да получат от тях Удостоверение, временно заместващо Европейската здравноосигурителна карта, което важи за срок от 2 месеца.

 


Европейската здравноосигурителна карта е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ - според законодателството на съответната държава на престоя.


Европейската здравноосигурителна карта или нейният еквивалент — временно заместващото я удостоверение, улеснява достъпа до медицинско лечение, което може да се наложи при временно пребиваване в друга държава-членка на ЕС. Това лечение се предоставя в съответствие с правилата на посещаваната държава - членка, а направените разходи се възстановяват съгласно прилаганите в тази държава тарифи. Например, ако медицинската помощ в посещаваната държава е безплатна, пациента също има право на безплатна помощ при представяне на своята карта или еквивалентен документ.


Използването на европейската здравноосигурителна карта гарантира възстановяване на медицинските разходи на място или скоро след завръщането у дома.


Картата бе въведена постепенно от 1 юни 2004 г. до 31 декември 2005 г. От 1 януари 2006 г. картата се издава и признава от всяка една страна членка на Европейския Съюз.


Тя е безплатна. Срокът за издаване обикновено е 15 календарни дни. Заявлението за издаване може да бъде разпечатано от раздел „Заявление” и интернет страницата на НЗОК.


Днес Европейската здравноосигурителна карта замества използваните в миналото формуляри:

 

  • E111 и E111B - използвани от туристи.
  • E110 - използван от компании за международен превоз.
  • E128 - използван от работници, командировани в друга държава-членка, и от учащи.
  • E119 - използван от безработни лица, търсещи работа в друга държава-членка (само за обезщетения в натура).