Процедурата за получаване на информирано съгласие при медицински интервенции е един от аспектите на здравните права, с който често пациентите не са добре запознати. Самата процедура има нужда от промяна, която да защити по-добре правата и на двете страни в процеса, тъй като в последно време зачестяват случаите, при които след гинекологични операции, пациенти търсят обезщетение от лекарите.


Данните са на Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“, а темата ще бъде акцент на предстоящата Кръгла маса, посветена на пациентските права. На нея водещи АГ специалисти и представители на пациентски организации ще започнат работа по предложение за нова процедура за получаване на информирано съгласие при медицински интервенции от пациенти. Събитието ще се състои на 3 февруари от 16 ч., в офиса на Национална пациентска организация (гр. София, ул. „Любен Каравелов“ №3).


Експертната работна група се събира по инициатива на Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве”, която от септември 2019 г. провежда различни инициативи, свързани с пациентските права, сред които са психологически и правни консултации на жени, преживели травми от гинекологични процедури.Фондацията е първата у нас неправителствена организация на жени, засегнати от заболяването ендометриоза. Основната ѝ цел е повишиване на информираността относно ендометриозата, популяризиране на съвременните медицински и алтернативни методи на лечение, и акцент върху значението на ранната диагностика. 


Основни партньори в инициативата за създаване на нова процедура за получаване на информирано съгласие за медицински интервенции са Национална пациентска организация и адв. Мария Петрова. Работата на експертната група е отворена и за представители на други медицински сектори и организации, извън акушеро-гинекологичната грижа. За участие в Кръглата маса са поканени и представители на Министерство на здравеопазването, Комисията по здравеопазването към Народното Събрание, здравни експертни към Институция на Омбудсмана на Република България, експертния съвет по акушерство и гинекология към здравното министерство, Български лекарски съюз и др.