Фондът за устойчиво градско развитие на София ще финансира покупката на нова медицинска апаратура за XII Диагностично-консултативен център (ДКЦ) в столицата. Днес беше подписан договор за финансиране на проекта, който е на стойност 420 хил. лева. От тях предоставеното финансиране от Фонда е в размер на 350 хил.лв., а участието на ДКЦ е 70 хил. лв. 
 
Заемът ще се изплаща за срок от 10 години, съобщават от Столичната община. Със средствата ще се закупи осигурена нова апаратура за акушеро-гинекологичния кабинет, клиничната лаборатория, физиотерапията и рентгеновия кабинет. 
 
Целта е да се подобри качеството на предоставяните медицински услуги, да се повиши рентабилността на здравното заведение, както и да се създаде възможност за изпълнение на повече медицински процедури и дейности и по-качествена диагностика и лечение. Това е първият договор в страната, сключен между ДКЦ и фонд за устойчиво градско развитие. 
 
Столичната община дофинансира общинските болници с около 8 млн. лева годишно извън финансирането, което те получават от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Отделно от това общината финансира и различни скринингови програми, ин витро процедури и т.н. извън този бюджет.