Българската Асоциация по Стерилитет и Репродуктивно Здраве (БАСРЗ) организира XI Национален Конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия в Пловдив на 13-16 май.
Програмата на конгреса е съставена от лекции на водещи специалисти в областта на репродуктивната медицина и има за цел да запознае специалистите от Балканския полуостров и други Европейски страни с нови научни практики и подходи. Конгресът позволява обмяната на опит между специалистите и дефиниране на предизвикателствата по преодоляването му.


Сред основните теми са: Съвременна диагностика на инфертилитета, Нови подходи в лечението на стерилитета, оптимизиране на стимулационните протоколи, Оценка на външните фактори на въздействие върху инфертилитета и насоки за промяна в начина на живот и лична ангажираност, Съвременни диагностични методи за оценка на репродуктивните клетки и ембриони и техники за повлияване на отклоненията, засягат се теми като ендометриоза, съвременни оперативни методи на диагностика и лечение и др.


В конгреса участие ще вземат водещи специалисти по стерилитет и репродуктивно здраве от Европа като: Prof. Dr. Joep Geraedts, ръководител на отдел по Клинична генетика в Университетската болница в град Маастрихт, единствено лицензирана за предимплантационна диагностика в Холандия, президент на ESHRE (2007-2009), Prof. Dr. Roy Homburg, ръководител на катедра по Репродуктивна медицина във Vrij Universiteit Medical Centre,Холандия, Prof. Dr. Phillip Bouchard от Клиника по ендокринология, диабетология, хранене и репродуктивна ендокринология, Hospital Saint Antoine, и University Pierre et Marie CURIE, Париж, Франция, Prof. Dr. Richard Fleming, от научен отдел по репродуктивно и майчино здраве, University of Glasgow, Великобритания, Prof. Dr. William Ledger – ръководител на академично звено по репродуктивна медицина, University of Sheffield, Великобритания. Член на борда на Кралския колеж по акушерство и гинекология, Великобритания и др. От наша страна думата ще вземат лекарите Козовски И., К. Александров, Г. Стаменов, И. Сигридов, Т. Чаушев, С.Хаджидекова и др. Отриването ще направи доц. А. Щерев.