За поредна десета (юбилейна) година се проведе конференцията по Превантивна медицина. Главен организатор на събитието е председателят на Управленския съвет на Българското сдружение по превантивна медицина – полковник доцент Андрей Галев.


Гости на събитието и участници в лекционните сесии бяха националният здравен инспектор – доц. Ангел Кунчев, директорът на НЦЗПБ (Национален център по заразни и паразитни болести) – проф. Тодор Кантарджиев, заместничката му - проф. Ива Христова, както и представители от регионалните здравни инспекции, медицински университети и други учреждения, свързани с общественото здраве. Присъстваха лекари от различни специалности – по епидемиология, хигиена, инфекционисти, микробиолози, паразитолози и други.


Бяха разгледани актуални проблеми с надзора и съответно мерките за овладяване на различни инфекциозни заболявания, включително и ваксинопредотвратими такива. Все по-голям става проблемът с внасянето на инфекции, които до този момент са били непознати за нашите географски ширини. Обсъди се идеята за въвеждане в имунизационния календар на ваксината срещу варицела – като комбинирана с морбили, паротит и рубеола или в отделен прием.Нарастващата антибиотична резистентност представляваше таргетна тема на част от лекторите. Подробно бе разгледан въпросът за погрешното възприемане от обществото, че ваксините водят до претоварване на имунитета.


Легионерската болест придобива все по-широко разпространение, а същевременно рядко се мисли за нея. Тя е на едно от челните места по изолиран причинител на инфекции, свързани с медицинското обслужване (или т. нар. вътреболнични инфекции). Освен това микроорганизмите могат да бъдат изолирани, освен от познатите водни инсталации и резервоари за вода, така и от вихрови вани (джакузи), течност за чистачки на кола, градински маркучи, включително и бетонобъркачки.


Представени бяха резултати от изследване на ликвор от пациенти с невроинфекции и броят на изолираните случаи на херпесен вирус.


Не беше подмината темата за замърсяването на въздуха и ефектите на продължителната шумова експозиция върху здравето на населението. Особено пряката връзка със покачване на сърдечносъдовите заболявания, тези на дихателата система и други.


Представено беше проучване на тема видов спектър на изолати от спермокултури (най-честите причинители, които се изолират от семенна течност), както и установената антибиотична чувтсвителност. Обсъдена бе ролята на Ебщайн-Бар вируса и синдромът на хронична умора.