Продажбата на нискомолекулни хепарини, прилагани при бременни жени, е възстановена у нас. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването във връзка със сигнали за липсите им.

 

Представителят за България на притежателя на разрешенията за употреба на лекарствените продукти Fraxiparine Solution for injection 9500 anti-Xa IU/ml - 0,6 ml 5700 IU (INN Nadroparin), Fraxiparine Solution for injection 9500 anti-Xa IU/ml - 0,4 ml 3800 IU (INN Nadroparin) и Fraxiparine  Solution for injection 9500 IU anti-Xa IU/ml - 0,3 ml  x 10 (INN Nadroparin) е уведомил здравното министерство и ИАЛ, че считано от 18.01.2023 г. са възстановени продажбите на територията на България на посочените лекарствените продукти. Към настоящия момент има налични количества в складовете на ПРУ и търговци на едро в страната.


 

Представителят на ПРУ на Clexane 40, 60, 80 е уведомил ИАЛ, че до 06.02.2023 г. ще се осъществи поредната планирана доставка от лекарствените продукти на територията на страната, а към момента има налични количества в собствения му склад и в складовете на търговци на едро.

 

Хепарините с ниско молекулно тегло (LMWH) представляват антикоагуланти. Тези лекарства се използват за профилактика на венозна тромбоемболична болест (VTE) при остър или планов прием в болница и са предназначени за лечение на дълбоки венозни тромбози (DVT) и белодробна емболия (PE). 

 

Основните индикации за предписване на хепарини по време на бременност са тромбоемболични заболявания, клапни или вродени сърдечни заболявания, сърдечни аритмии и пациенти с висок риск от тромбоза с нарушения на кръвосъсирването. Нефракционираният хепарин е най-честата форма на антикоагулация при тези обстоятелства, тъй като не преминава през плацентарната бариера; няма тератогенни или хеморагични рискове за плода. Дозирането му обаче е трудно при бременни жени и това може да доведе до усложнения като кръвоизлив, индуцирана от хепарин тромбоцитопения и остеопороза. 

 

Освен това продължителността на лечението често е дълга и може да повлияе на поносимостта. Хепарините с ниско молекулно тегло са обещаваща алтернатива поради техния дълъг полуживот, който дава по-предсказуем ефект на дозата и намалява броя на ежедневните инжекции. Рискът от индуцирана от хепарин тромбоцитопения е по-нисък. 

 

Референции:

J M Schleich. Heparin therapy in pregnant women. PubMed.gov - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11794972/