Здравният министър проф. Костадин Ангелов издаде заповед, съгласно която се променят част от противоепидемичните мерки.

 

От 16-ти януари се разрешават плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения и онкологичните центрове.


 

Те бяха спрени в края на октомври като част от мерките за овладяване на коронавируса.

 

Възобновяват се и учебните практики на учениците в горните класове и студентите.

 

Присъствено ще могат да се провеждат следните дейности в училищното образование:

 • Приравнителни изпити при преместване на ученик;
 • Изпити за срочна оценка на ученици с над 25 % отсъствия по даден предмет;
 • Изпити за срочна оценка на ученици в индивидуална или дистанционна форма на обучение;
 • Изпити за годишна оценка за ученици в самостоятелна или задочна форма на обучение;
 • Държавни изпити за професионална квалификация по теория и практика;
 • Индивидуални дейности, в това число писмени или практически изпитвания за текуща оценка при невъзможност за провеждане в електронна среда;
 • Индивидуални практически часове в предприятие или на територията на дадено училище;
 • Областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се организират онлайн.

Всички тези дейности трябва да се провеждат при възможност индивидуално и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

 

Задължително е носенето на маска за лице, спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускането на лица с прояви на остри респираторни болести.

 

В университетите се разрешава присъственото провеждане на следните дейности:

 • Практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;
 • Семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се проведат в електронна среда;
 • Държавни изпити и защити на дипломни работи.

Когато тези дейности се провеждат на територията на университета, ректорът създава нужната организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

 

Разрешава се и провеждането на курсовете по оказване на първа долекарска помощ.

 

Учениците от горните класове и студентите ще продължат да учат дистанционно поне до края на януари. Те започнаха да преминават постепенно към дистанционна форма на обучение още през октомври миналата година.

 

На 27-ми ноември бяха преустановени присъствените учебни занимания и за учениците от първи до четвърти клас. Те се върнаха в класните стаи на 4-ти януари.