Само лица, дипломирани като здравни бакалаври да могат да прилагат неконвенционални методи на лечение, като тази възможност да отпадне за онези, които имат единствено средно образование. Това предложение на Министерството на здравеопазването е намерило място в новия законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, който бе публикуван на сайта на ведомството за обществено обсъждане.


От здравното ведомство припомнят, че при сега действащото законодателство е съществувала възможност лица с диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище при условия и по ред, определени с наредба на министрите на здравеопазването и на образованието и науката, да практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, с изключение на хомеопатия. До този момент обаче такава наредба не е издавана и не е осъществявано обучение на лица, които да извършват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

 


NEWS_MORE_BOX

 


От здравното министерство допълват, че след като е бил извършен анализ на данните и резултатите от контрола върху тези дейности се налага изводът, че право да практикуват неконвенционални методи трябва да имат единствено специалисти с придобито образование по медицинска професия, защото по този начин се осигурява гарантиран обем теоретични знания и практически умения, а това гарантира сигурността и безопасността на пациентите. Водени от тези аргументи, вносителите предлагат да отпадне възможността хора със завършено средно образование да практикуват неконвенционални методи за въздействие върху човешкото здраве.