Въвежда се безплатна патронажна грижа за новородени след изписване от родилното отделение. Това гласят промените в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, които предстои да бъдат обнародвани.

 

Ще бъдат предоставяни здравно-информационни и здравно-промотивни дейности в първите дни след изписване на детето от родилното отделение. От Министерство на здравоопазването уточняват, че целта е да се осигури по-добро опазване и подобряване на детското здраве в най-ранна възраст.


 

Новият пакет допълнителни здравни дейности ще се получава в дома на новороденото до 14 дни след изписването му от лечебното заведение. 

 

Идеята е да се подобри здравната информираност на родителите и други лица, които полагат грижа за бебето.

 

Дейностите ще бъдат назначавани от лекар, като ще се извършват самостоятелно или от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти от амбулаторията за първична медицинска помощ, в която работи общопрактикуващият лекар на детето.

 

Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени също е променена.

 

Лекарят, установил бременността, ще има категоричния ангажимент да насочи бъдещата майка за извършване на изследванията за оценка на риска от раждане на дете с най-честите хромозомни болести, като спина бифида, аненцефалия и дефекти на коремната стена в съответствие с изискванията и в медицински определените срокове.

 

Наложените промени ще дадат възможност за подобряване на обхвата и качеството на пренаталната диагностика и ще намалят риска от раждане на дете с увреждания.