Въвеждането на Националния противораков план в България и лечението на онкоболни пациенти са приоритет на Здравното ведомство, съобщи заместник-министърът на здравеопазването д-р Петър Грибнев. 

 

Това се случи във втория ден на Националната конференция по онкология: “Карцином на простатата, уротела, бъбрека и женската полова система”, чийто организатор е Българското онкологично научно дружество (БОНД).


 

Бившите диспансери, които сега са пререгистрирани като комплексни онкологични центрове или специализирани болници за онкологични заболявания, трябва да бъдат апаратурно обезпечени, а персоналът им добре квалифициран, стана ясно от дискусията. Очаква се Онкологичното дружество да има пряка роля в тези промени.

 

Особено внимание бе обърнато на иновативната диагностика, от която пряко зависи и изписването на иновативна терапия. Нужни са специалисти по патология, нуклеарна медицина и някои други базови специалности.

 

Това би дало възможност в България да се прилагат съвременни методи на хирургично лечение в рамките на мултидисциплинарен екип - изцяло в унисон със световните стандарти в лечението на онкоболни пациенти. 

 

В рамките на събитието бяха разгледани конкретни медицински случаи, в които е използвана роботизирана хирургия. Бяха представени записи от операции на болни от рак на простатата и бъбрека. Бяха демонстрирани огромните предимства на метода, позволяващи болният да бъде минимално травматично лекуван с максимална прецизност, бързо възстановяване и връщане към обичайния начин на живот.

 

Очаква се Българското онкологично научно дружество да създаде и унифицирана учебна програма по медицинска онкология, която да се прилага във всички висши медицински училища на ниво, което да отговаря на европейските изисквания. 

 

От първия ден на Националната конференция по онкология стана ясно, че основните стъпки за въвеждането на Европейския план за борба с рака в България са четири. 

 

Създаването на Национален план за борба с рака е първата от тях. След това е необходимо да се идентифицират заинтересованите страни, да се инициира първоначална дискусия, да се създадат Национален онкологичен алианс и организация по изграждането на Национален план за борба с рака.

 

Според председателя на Българското онкологично научно дружество проф. д-р Асен Дудов са необходими интегриран подход и сътрудничество от страна на всички заинтересовани страни в борбата с онкологичните заболявания у нас.