Всички екипи на кръвните центрове у нас са готови да подадат колективна оставка, е станало ясно след среща на директорите им с представители на Министерство на здравеопазването, съобщава bTV. Заплатите им се увеличават от 1 ноември, но все още не се знае дали това ще са очакваните 20%, за които настояват работещите в системата. По-вероятно е повишението да е между 16-18%. 

 

Спирането на работа дори на един кръвен център може да затрудни осигуряването на кръв и кръвни продукти в страната. 


 

Миналата седмица всички лекари и 50% от медицинските сестри и лаборанти от Районния център по трансфузионна хематология (РЦТХ) в Стара Загора подадоха колективна оставка, но не спряха да работят. Причините са ниски заплати, трудни условия за работа и недостатъчна осигуреност на човешки ресурс.
 
В подкрепа на медиците се обяви 55-ият извънреден събор на Българския лекарски съюз. В своя декларация съсловната организация заявява, че тези проблеми отразяват началото на финансовия и кадрови колапс в системата на здравеопазването. Лекарите категорично настояват за моментална реакция от страна на Министерство на здравеопазването.
 
Структурата на системата по трансфузионна хематология включва 5 големи районни центъра по трансфузионна хематология и 23 отделения по трансфузионна хематология към областните болници.
 
Системата по трансфузионна хематология е единствената реформирана до край с оглед повишаване на качеството и сигурността при кръвопреливане. Работата в районните центрове отговаря на всички световни стандарти в областта на хематологията, казват от Българския лекарски съюз.
 
Към 31.12.2011 г. в системата работят около 130 души лекари, от тях около 30-40 души са в пенсионна възраст, още толкова – без придобита специалност. Основната част от тях са съсредоточени в петте големи центъра.
 
Настоящата наредба за следдипломна квалификация, както и системно ниското заплащане, демотивират специализантите да придобиват тази специалност, което в близките няколко години ще доведе до критична ситуация и колапс на системата. Това автоматично ще се отрази върху цялостната дейност на здравеопазването в страната, заявяват от Българския лекарски съюз.
 
Отделенията по трансфузионна хематология към областните болници получават допълнително материално стимулиране от болниците, в които работят. До края на миналата година работещите в районните центрове по трансфузионна хематология получаваха от Министерство на здравеопазването възмездяване на разходите по диагностика и преработка. От началото на тази година обаче доплащането е спряно, като причините за това не са ясни.
 
Съсловната организация на лекарите предлага на Министерство на здравеопазването да гарантира изплащането на спрените средства и да придвиди необходимия ресурс, с който да се актуализират бюджетите на центровете за трансфузионна хематология.
 
Преди дни министърът на здравеопазването Десислава Атанасова призова напусналия медицински персонал от РЦТХ в Стара Загора да се върне на работа. „Съзнавам, че това увеличение не е голямо, но това са възможностите на държавата, няма да постигнат по-голямо увеличение с колективно подаване на оставки или други заплашителни действия”, каза още здравният министър, цитирана от Dnes.bg.