За първите 6 месеца на годината 50% от всички 24 000 родени бебета са отчетени от лечебните заведения като недоносени, съобщава вестник „Сега”.

 

Статистиката е на Здравната каса, която ще проверява причините за завишения брой на недоносени новородени.

Всяко дете, което се е родило преди 35-ата гестационна седмица или е с телесна маса под 2500 г и дължина от 35 до 45 см се приема за недоносено.


 

Недоносените бебета боледуват седем пъти по-често от инфекции на дихателните пътища, а смъртността при тях е около 4%. В световен мащаб всяка година се раждат около 15 милиона недоносени бебета.

 

В развитите страни през последните десетилетия преждевременните раждания са около 5-7% от общия брой раждания, като честотата на раждане преди 32 г.с. е около 1-2%.

 

Сред причините за преждевременно раждане са вродени малформации на матката на майката, вагинални инфекции, наличие на миома при бременност, както и придружаващи заболявания, като хипертония, диабет и употребата на лекарства по време на бременността

Въпреки всичко съвременната медицина е толкова напреднала, че процентът на оцелелите бебета родени преди 28 седмица в наши дни е забележителен.

Ежедневникът обръща внимание и на друга стряскаща статистика.

 

Българите са сериозно ограничени в правото да се лекуват заради липсата на пари за лечение. 45.5% от здравноосигурените пациенти нямат нито финансови средства, с които да стигнат до болница, за да се лекуват, нито пари да си платят таксата за престоя.

 

Проучването е направено сред 720 пациенти, които не са усвоили дадените им през първото тримесечие направления. За първото 3 месеца на 2013 г. са проверени 12 районни каси, където процентът на неусвояване на направленията е значителен. 13.5% от анкетираните споделят, че нямат близък, който да ги придружи, а 6.5% се грижат за друг болен член на семейството.