В България с наднормено тегло са около 30,2% от децата и младежите на възраст от 6 до 19 години, от които със затлъстяване са 12,7%. В света от този проблем са засегнати 38 млн. деца под 5 години и 340 млн. деца и младежи между 5 и 19 години.

 

Данните са оповестени от пловдивската университетска болница „Св. Георги“ по повод Европейския ден за борба със затлъстяването – 19 май.


 

Ежегодно 1300–1500 души с наднормено тегло и затлъстяване минават през Клиниката по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Св. Георги“.

 

През последната година обаче има известен спад на плановите хоспитализации заради пандемията, съобщава началникът на клиниката проф. Мария Орбецова.

 

Наднорменото тегло и затлъстяването са един от най-големите социално-медицински проблеми на нашето съвремие. По данни на Европейската асоциация за изучаване на затлъстяването 23,7% от пълнолетните българи имат затлъстяване, а 34,5% наднормено тегло.

 

То се среща по-често при мъжете, отколкото при жените у нас, за разлика от световните тенденции.

 

Затлъстяването носи по-висок риск от сърдечносъдови болести, метаболитен синдром и захарен диабет тип 2, бронхиална астма, обструктивна сънна апнея, някои видове рак и остеоартрит. „Има много млади хора – предимно жени, но и мъже, при които затлъстяването само по себе си води до нарушения в репродуктивната функция и стерилитет, което не бива да се подценява“, предупреждава проф. Орбецова.

 

През 2020 г. в ръководената от нея Клиниката по ендокринология са лекувани 350 души с метаболитен синдром, при който основен критерий е затлъстяването, а броят им през 2019 г. е бил 520.

 

Освен това около 80-85% от пациентите със захарен диабет, най-вече тип 2, са също със затлъстяване. По думите на проф. Орбецова наднорменото тегло е основната клинична проява при много от пациентите с хипофункция на щитовидната жлеза, заболявания на половите жлези, надбъбречните жлези и хипофизата.

 

Клиниката по ендокринология работи с био-импедансен анализатор на телесен състав, включващ оценка на количество и процент мастна тъкан, обяснява проф. Орбецова. От 2020 г. разполага и с остеоденситометър, който мери костната минерална плътност, анализира количеството мастна тъкан и разпределението й в различни зони на тялото.

 

Предвижда се в Клиниката по ендокринология да бъде разкрит консултативен кабинет за диагностика и лечение на затлъстяване и метаболитен синдром след отзвучаване на ограниченията заради ковид-19.

 

По думите на проф. Орбецова затлъстяването е сериозен здравен и социален проблем, а профилактиката се базира на правилно хранене и двигателна активност.

 

Затлъстяването засяга все повече и по-младите хора, както по света, така и в България. Проучване на д-р Петя Консулова от Клиниката по ендокринология, проведено сред  633 ученици в Пловдив на възраст от 16 до 19 години, показва, че от тях с наднормено тегло и затлъстяване са близо 15,5%.

 

 „Момчетата са два пъти по-силно засегнати от момичетата – 20,41% спрямо 10,65%“, посочва проф. Орбецова. Тя уточнява, че децата до 18-годишна възраст са контингент на педиатрите и не подлежат на хоспитализация в Клиниката по ендокринология.

 

Затлъстяването може да е самостоятелна болестна проява или да се явява компонент на друга патология, включително ендокринологична. Важно е да се установят съпътстващи хормонални, метаболитни и други отклонения, за да се назначи индивидуална терапия.

 

Затлъстяването е хронична болест, причинена от комплексно взаимодействие между генетични, метаболитни и разнообразни  фактори на околната среда (социални, културлни, психологични, поведенчески и социални), водещи до дисбаланс между приема и разхода на енергия.

 

При него се наблюдава прекомерно отлагане на мастна тъкан в тялото, което повлиява неблагоприятно върху здравето. Включено е през 1949 г. в Международна класификация на болестите. Наличие на наднормено тегло има при индекс на телесна маса >25 kg/m2, а затлъстяване − при ИТМ >30 kg/m2 за европеидната раса.