Близо 60 на сто от децата у нас са изложени на пасивно тютюнопушене в дома си. Това показват резултатите от мащабно проучване, проведено от Националния център по обществено здраве и анализи в 28-те региона на страната през периода декември 2012 г. – декември 2013 г.


За целта са анкетирани 2914 родители на деца от 3 до 7-годишна възраст от случайно подбрани детски градини. Оказало се, че пушат 45,7% от бащите и 39 на сто от майките.

Според анализа в 11,9% от случаите и двамата родители са пушили, докато жената в семейството е била бременна. В 45,4% от случаите през бременността цигари е употребявал само бащата, а в 2,9% - само майката.

 


Непушачи през бременността са 51,7% от семействата в страната.

Проучването показва, че децата на майки, пушили по време на бременността, са родени със 107 г по-ниска телесна маса в сравнение с децата на майки, които не употребяват тютюневи изделия. Най-ниски стойности са установени в случаите, когато майката е пушила през цялата бременност над 10 цигари дневно - 2761 г.

NEWS_MORE_BOX

 

Анализът показва, че бременността и раждането на детето са фактор, позитивно повлияващ нагласите на майката към пасивното тютюнопушене.

Резултатите от проучването на нивото на образование на родителите и връзката му с тютюнопушенето, сочат определени статистически значими разлики между родителите пушачи и непушачи. От получените данни се вижда, че преобладаващата част от пушачите са със средно или средно специално образование.

 

За разлика от тях, повече от половината родители-непушачи са с висше образование. Резултатите от проучването показват различия и в разбиранията и практиките на родителите от двете групи, посредством които чрез формирането на здравни нагласи и навици у децата повлияват върху тяхното здраве и развитие.

Пасивното тютюнопушене в предучилищна възраст е свързано с редица негативни последствия върху дихателната система. Проучването установява, че по-голям брой родители-пушачи, в сравнение с непушачите съобщават за не само за по-чести остри респираторни инфекции, но и наличие на изразена респираторна симптоматика при децата си, извън тези заболявания.

 

Анализът показва също така, че децата на пушачи боледуват значително по-често от бронхиолит, бронхити, бронхити с обструктивен синдром и пневмонии.