С физическото посегателство над д-р Гагова и последващото само седмица след това над акушерка за поред път се демонстрира как нямаме контрол върху случващото се. Дали това е проблем на органите на реда, здравната ни система, държавата или обществото... Ако започнем тази тема, едва ли ще я приключим скоро с добре аргументирани резултати, изисляване на загуби, фактори и прочее данни, които обичаме да подреждаме в таблици.
 
Повече от ясно е, че нещо не върви и че в нашата мила България рискове малкото останали медици да бъдат пребивани на служебното си място остават високи.
 
През годините имаше неколкократно призиви от засегнатите съсловия да се спре агресията, да се въведат наказания, спомняме си и репликата на бившия здравен министър...
 
И все пак проблемът продължава и спокойно можем да въдем скала за най-рисковите места за служба на медика: водещи несъмнено са служителите на Спешна помощ, следвани от... работещите в акушеро-гинекологичните отделения сякаш...
 
Докато обществото ни продължава да остава пасивно агресивно и активно предимно в онлайн форумите на социални мрежи и чат-пат други обществени трибуни, болниците, оказва се, че са единтвените, които могат за моментното стечение на обстоятелства, да вземат ефективни мерки срещу насилието на медицити и защитят своя персонал. 
 
Във Военномедицинска академия въвеждат специално обучение  Курс по комуникативни умения, през който ще преминат всички служители. Курсът се състои от теоретични модули, споделяне на личен опит и ролеви игри като целта им да се постигане фокусиране върху добрата грижа и отношение към пациента и подобряване на работния климат, както ни информират от специално подготвеното прессъобщение. 
Естествено, само чрез курс за обучение на персонала е стъпка, която би могла да реши предпоставките за проблема само от едната страна, а тук монетата е най-малкото с три такива. 
 
Болницата е изградила охранителна система, която да помага за „хващането“ на ситуации на напрежение между медициския персонал и пациентите. 
 
ВМА не е едиствената предпочитана болница, факт е, че тя е сред най-предпочитаните от българския пациент по ред причини, които показват едно добро стопанисване и грижа към работещи и пациентите си. Аргумент, за което е и включването на подобно обучение в цялостната програма на болницата от 2016 г. 
 
До този момент всички спешни и приемно-консултативни звена на ВМА са преминали през специално обучение в опознаване на  елементи и модели на конфликтно поведение, разбиране на причините за агресията на един човек и правилните такники за комуникация при проява им от пациентите.
 
Тренингите са водени от Велислава Донкина, психолог от Центъра по психично здраве и превенция към ВМА и целят да подготвят медиците за ефективните начините да се справят в зародиш с вербална агресия и натиск, когато се прави опит да бъдат подложени на такъв отстрана на пациентите.
 
Курсът за тази година предстои през септември.
 
Усилията на болница в тази насока очевидно не са от вчера и не са инциденти, напротив показват системност и методичност. От 2014 г. във ВМА се организират балинт групи, които  помагат на лекарите в създаването на доверена терапевтична връзка между тях и пациентите, което разбираемо е повече от необходимо за успешното диагностициране и лечение на заболяванията на пациентите.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Днес, когато започнахме да говорим за измерване на удовлетвореността на пациентите от здравните грижи действително е крайно време на пациента да се обърне внимание като на съзнателно съощество с право да споделя как се чувства и знае какво се случва с него.
 
Несъмнено системата ни е длъжница както на пациентите, така и на редовия медик на които се държи здравето на нацията. Но за да получим по-добро здравеопазване и условия, от някъде трябва да се започне и в повечето случаи нещата зависят първо от нас.
 
Въведената практика във ВМА е на база опита на всички големи болници в Европа и САЩ, както и от обучението по медицина навсякъде по света. Следвайки добрия пример, Центърът за психично здраве и превенция към ВМА създаде за медицинския персонал от всички клиники на болницата отворена Балинтова група.
 
Да пожелаем на болниците си повече загрижени и дейни ръководства!