Всяка пета жена с карцином на млечната жлеза у нас не може да приеме болестта си, както преди, така и след лечението, а всяка  втора се безпокои от влиянието на стреса върху заболяването. Това показват данните от ново изследване за качеството на живот преди и след химиотерапия при жени с рак на гърдата чрез методология, използвана във водещи лечебни заведения в целия свят. У нас проучването се прави за първи път от екип онколози на МБАЛ „Надежда“, в периода декември 2018 – юли 2019 г. Изследвани са 149 жени, които са провели химиотерапия в лечебното заведение. 


Изводите на специалистите от Клиниката по онкология сочат, че въпреки отчетеното подобрение на редица показатели във функционалното състояние на болните след приключването на химиотерапията, емоционалните им притеснения остават на тревожно високи нива години след прекратяване на профилактичното лечение. Сред тях са страх от смъртта и притеснение от влошаване на състоянието им.


Над 30% от анкетираните споделят, че и преди, и след лечението не могат да спят добре, а над 50% се чувстват сексуално непривлекателни. Все пак, след химиотерапия 80 – 90% от пациентките са в състояние да работят, а над 95% не губят надежда в борбата с болестта. Ракът на гърдата е най-честото онкологично заболяване при жените. Всяка година в света се разболяват повече от 1 000 000 жени, а над 400 000 стават жертва на болестта. Често поставянето на диагнозата карцином на млечната жлеза стигматизира пациентките, независимо от стадия, в който те се намират. Въпреки регистрираното безспорно подобрение по отношение на общата преживяемост на болните, химиотерапията и ендокринната терапия неизбежно повлияват негативно качеството им на живот.


„Затова екипът от онколози от МБАЛ „Надежда“ направи проучването за качеството на живот преди и след адювантна/профилактична химиотерапия чрез валидиран въпросник FACT-B (Functional Assessment of Cancer Therapy). В битката с рака водеща е ролята на медицинския онколог, който трябва да информира добре пациентите за стадия на болестта им и прогнозата за развитието ѝ с цел намаляване на нивата на тревожност и подобряване качеството им на живот“, смята екипът, провел проучването. Семейната подкрепа е изключително важна за преодоляване на негативните емоции, свързани с лечението, подчертават още онколозите.