Възрастта, в която децата у нас започват да експериментират с наркотични вещества, намалява и се наблюдават все повече случаи на деца на 11-13 години, които посягат към наркотици.

 

Това стана ясно по време на  международната работна среща, организирана от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), по повод на Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици.


 

Кампанията през тази година е под надслов „Споделяй факти за наркотиците, спаси животи“, а на фокус е споделянето на факти за наркотиците – от рискове за здравето, през възможности за справяне с проблема в световен мащаб до превенция, лечение и грижи.

 

Експерти посочват, че възрастта, на която децата решават да експериментират с вещества, пада – тя вече е 12-13 години, а дори и на 11-12 години. „Така на 18-19 години те вече търсят медицинска помощ за детокс, но често пъти при тях вече са настъпили и нервнопсихиатрични усложнения”, коментира д-р Георги Джупанов от Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм.

 

THC – основното психоактивно вещество в канабиса, влияе пагубно върху мозъчните клетки, особено до 24-годишна възраст, категорично сочат научните изследвания.

 

„Детето не е просто млад или непораснал възрастен“, коментира каза д-р Цвета Райчева, началник на отдел „Зависимости“ в Националния център по обществено здраве и анализи. Децата и юношите имат уникални нужди от лечение и грижи, които да са съобразени с нивото на развитие на техния мозък и когнитивното им функциониране.

 

При юношите нивата за поемане на риск и търсене на новости са много високи, има силна чувствителност към натиска от страна на връстниците, допълни още д-р Райчева. Често пъти има коморбидни психични разстройва, а семействата са дисфункционални, което изисква специални подходи при лечението и рехабилитацията.

 

„За децата, употребяващи наркотици, са необходими специално разработени интервенции, които не са от резидентен тип“, потвърди Федон Калотеракис от терапевтичната общност „Кетея“, Гърция, и президент на Европейската федерация на терапевтичните общности.

 

Възрастните и децата не бива да бъдат в смесени групи по време на лечението, при младежите акцентът е върху разнообразни дейности, включително учене, спорт, арт занимания, работа със семейството, подчерта още той.

 

Експертите предупредиха за опасността от познатите като „roofies“ медикаменти, наречени още „наркотици за изнасилване”. Тайно сложената в питие таблетка му придава леко горчив вкус, ефектът идва след около половин час и въздействието може да продължи почти денонощие, като за част от времето няма спомени, предупреждават експертите. „В Канада от години има специално ограничаващо законодателство, а в дамските тоалетни в заведенията са предвидени поставки за чашите с питиета, за да не остават без надзор“, сподели още Федон Калотеракис.

 

 „Често пъти децата рязко скачат от експериментирането до злоупотребата с наркотици, полиупотребата на вещества също е обичайна“, отчете психотерапевтът Калин Петков от Рехабилитационния център ТРАМПЛИН по програма „Живот без дрога“ за деца и юноши, застрашени от употреба на психоактивни вещества. Той посочи случай на 16-годишен младеж, минал на хероин в рамките само на 6 месеца от първоначалния експеримент с дрога, и девойка на същата възраст, достигнала до 30 ксанакса на ден.

 

В обобщение експертите изтъкнаха, че в България грижата за деца и младежи с проблеми с наркотиците е добре регламентирана законово, но са необходими повече усилия, за да има достатъчно на брой и достъпни програми за рехабилитация и индикативна превенция.

 

В работната среща участваха експерти от дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ от НЦОЗА, от Министерството на здравеопазването, от Държавната агенция за закрила на детето, от Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите в София.