Нов медицински стандарт по акушерство и гинекология, допълнително обучение по лекарска етика и култура на зачитане на правата на пациента, както и понятието „насилие над родилки” да влезне в Наказателния кодекс са част исканията на Сдружение „Родилница“, които днес бяха внесени в здравното министерство.


Неправителствената организация е събрала подписите на 16 315 души с искането за по-добри родилни грижи в България. Петицията започна след нелепата смърт на родилка от Сливен, припомня БНР. Исканията са резултат от дългогодишните усилия на сдружението да се дефинира понятието „насилие над родилки“ и да се подобри грижата за майките и новородените у нас. Нора Москова от „Родилница“ заяви, че имат подкрепата и на омбудсмана. Още през март Мая Манолова е дала препоръка на здравния министър да започне работа по изготвянето на нов медицински стандарт, но реакция няма.


В официална позиция от „Родилница“ подчертават, че у нас липсва лекарска култура на уважение към пациента и на зачитане на правото му на информирано съгласие. „Лекарят е обучаван да ръководи медицинския процес и да счита себе си за водещата фигура. Често родилките, които търсят правата си и държат да не бъдат използвани спрямо тях определени интервенции, са третирани от медицинския персонал като „претенциозни” или „заблудени”. Предлагаме да има специално допълнително обучение по лекарска етика и култура на зачитане на правата на пациента. Акушер-гинеколозите да бъдат обучавани, че в центъра на родилния процес е родилката с нейните нужди и желания“.Сред причините за проблеми между лекар и пациент от сдружението изтъкват и остарялото образование. „Лекарите у нас все още се учат на медицински практики, които са отречени от десетилетия в повечето европейски държави. Такъв е например случаят с техниката „Кристелер”. Предлагаме обновяване на образованието по акушерство и гинекология с най-новите достижения и практики и с препоръките на Световната здравна организация“, допълват те.


В дългия списък с искания обаче акцентът пада върху липсата на правна уредба, която да дава специална закрила на родилките и раждащите се бебета. „Необходимостта от специална закрила произтича от специфичното положение, в което се намира раждащата жена, което я възпрепятства да защитава сама правата си“, подчертават от „Родилница“ и искат да бъде дефинирано понятието „насилие над родилки”, както и да бъде въздигнато в престъпление в Наказателния кодекс. „До този момент министърът на здравеопазването бездейства, въпреки препоръките и на омбудсмана да бъдат взети мерки за регламентиране на дейностите по предоставяне на родилни грижи. Считаме, че бездействието на министъра на здравеопазването, водещо до липсата на такава регламентация, е една от причините за случилата се в Сливен трагедия“, допълват те.