Полк. доц. Владимир Василев е новият заместник-началник на Военномедицинска академия (ВМА) по диагностично-лечебната дейност. Той е назначен и за заместник главен лекар на Въоръжените сили на Република България, със заповед на министъра на отбраната Красимир Каракачанов. 

 

Доц. Владимир Василев, който оглавява Катедра „Пластична хирургия и дерматология”, бе представен официално по време на годишния отчет на ръководството на ВМА и подчинените й структури.


 

„Пожелавам Ви успешна работа, защото това е един много труден ресор, който изисква изключително много знания, умения и бързо съобразяване в конкретната ситуация“, каза бригаден генерал професор д-р Венцислав Мутафчийски, началник на ВМА, който поздрави полк. Василев. 

 

По време на срещата ръководствата на болниците, част от структурата на ВМА, представиха отчет за дейността си за периода от май-декември 2017 година.

 

Повишаване броя на амбулаторните прегледи, преминалите пациенти през стационара, броя на оперираните болни и значимо повишение в извършените операции, отчете началникът на ВМА. И посочи, че заетостта на леглата в болницата е 99,6%, което означава само едно свободно.

 

Кой е новият заместник-началник на ВМА? 

 

Полк. доц.д-р Владимир Василев Василев, д.м. завършва медицина в гр. София през 1989 година.  Печели конкурс за академичната длъжност „Асистент” към Клиниката по Изгаряния на ВМА, базирана в и-т „Пирогов“.


Има придобити специалности по обща и по пластична хирургия, както и „Здравен мениджмънт”.

 

В професионалната му визитка са записани редица ръководни длъжности: началник на Отделение по изгаряния, лластична и естетична хирургия към Катедрата по Ортопедична травматология и реконструктивна хирургия на ВМА; ВРИД началник на Клиника по орална, челюстна, лицево-челюстна и пластична хирургия на ВМА; началник на Отделение по изгаряния, пластична и естетична хирургия; началник Клиника по „Пластична хирургия’’; началник на Катедра „Пластична хирургия и дерматология”.

 

От 14 март 2018 г. е назначен за заместник-началник на ВМА по диагностично-лечебната дейност.

 

Преминал е през редица курсове, специализации и стажове по пластична хирургия, лазерна хирургия  и лечение на изгаряния, в това число в Междуармейски център в Рошфор, Франция; Армейски център по Изгаряния “Перси” в Париж, Франция, Военна Болница “Кралица Астрид” в Брюксел, Белгия; болница „Assuta” в Тел Авив, Израел; Атина, Гърция. Има изкарана специализация по Mohs микрографска хирургия Клиника по Mohs хирургия
През 2013 г. придобива научна степен ”Доктор”, а две години по-късно е избран за „Доцент” към Катедра „Ортопедична травматология и реконструктивна хирургия”.

 

Преподавателската дейност на доц. Василев датира от 1992 година, участва в обучението на военни и цивилни лекари в областта на изгарянията и пластичната хирургия. Води лекции,упражнения и семинари. Извънаудиторната му заетост е като ръководител на индивидуално обучаеми и ръководител на курсове. Разработва учебни планове, програми и лекции. Изнася лекции пред обучаеми курсисти към БЧК и медицински сестри, военни и цивилни лекари. Обучава специализанти по „Пластична хирургия”.

NEWS_MORE_BOX

 


Полк. доц. Владимир Василев е защититил дисертация на тема “Mohs микрографска хирургия при базоцелуларни карциноми, изискващи пластично възстановяване”. Автор и съавтор е в две монографии и един учебник. Има над 60 публикации в български и чужди медицински списания, както и редица участия в конгреси у нас и в чужбина.

 

От 2000 г. е съосновател на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична Хирургия, на която е активен член. През годините е бил трежърер и заместник-председател на Асоциацията.

 

Член е на множество български и чуждестранни асоциации по пластична, естетична хирургия и изгаряния:  „Българското дружество по пластична хирургия и изгаряния”; „Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия” BULAPRAS и нейн съосновател; „Балканската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия” BAPRAS;  „Европейската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия” ЕPRAS;  „Международната конфедерация на асоциациитепо пластична хирургия“ ICOPLAST; „Световната асоциация по естетична хирургия” ISAPS; „Европейската асоциация по естетична хирургия” EASAPS;  „световната асоциация по изгаряния” IBA.

 

Владее английски, френски и руски език.