Нов двугодишен договор за доставката на ваксини на обща стойност 60 млн. лв. е сключило Министерство на здравеопазването. С него властта гарантира по-голяма предвидимост и стабилност на доставките. „Към момента са доставени всички заявени количества по договорите, което създава обезпеченост и сигурност при изпълнение на Националния имунизационен календар. Количества ваксини регулярно се разпределят на Регионалните здравни инспекции или директно на общопрактикуващите лекари за обхващане на подлежащите лица“, информират от пресцентъра на здравното министерство.


Припомняме, че според актуалния Имунизационен календар в България, у нас се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст. Всички новородени се имунизират с ваксина срещу туберкулоза (БЦЖ) и срещу хепатит Б до изписването им от родилния дом, а от втори, трети и четвърти месец децата се ваксинират срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции, както и срещу хепатит Б, ако ваксината срещу хепатит Б е в състава на многокомпонентна ваксина. Ако не е в състава й, втора доза се прилага от първия месец и трета доза от шестия месец, а между 7- и 10-месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом се поставя БЦЖ ваксина след отрицателна туберкулинова проба. Последната задължителна имунизация е от тринадесетия месец - комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит.


Реимунизациите започват от дванадесетия месец - срещу пневмококови инфекции (не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием), от шестнадесетия месец е реимунизацията срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием). По-късно личния лекар следи за поставянето на ваксините на 6 години - реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит, на 7 години и 11 години - реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба, на 12-годишна възраст - реимунизация срещу морбили, рубеола и паротит и реимунизация срещу тетанус и дифтерия, на 17 години е реимунизацията срещу тетанус и дифтерия и при навършване на 25 години, както и на всеки 10 години след това - реимунизация срещу тетанус и дифтерия.От Министерство на здравеопазването подчертават, че при всички здравноосигурени лица с избран личен лекар задължителните имунизации и реимунизации се извършват от личния лекар и са безплатни за пациента. За всички останали - задължителните имунизации и реимунизации могат да бъдат извършени безплатно в имунизационния кабинет на всяка Регионална здравна инспекция на територията на областните градове.