Водещият неврохирург от УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ проф. д-р Венелин Герганов получи високо международно признание от американския Congress of Neurological Surgeons. Научният труд „Хирургия на лезиите на понтоцеребеларния ъгъл“ (Surgery of cerebellopontine lesions), по който проф. д-р Герганов работи съвместно с проф. М. Самии (на снимката), бе посочен в сп. Neurosurgery за една от основните книги в областта на неврохирургията.


В „Хирургия на лезиите на понтоцеребеларния ъгъл” медиците разглеждат оперативното лечение на заболяванията в една от най-комплексните зони на мозъка - понтоцеребеларния ъгъл. Книгата обобщава и анализира уникалния опит на легендарния неврохирург и един от създателите на модерната мозъчна хирургия проф. д-р Маджид Самии , който е и учител на проф. д-р ерганов. В нея са представени детайлно водещите съвременни принципи на лечение, както и последните новости в областта.


Според данни на издателя Спрингър Верлаг - ръководството е една от най-продаваните книги в областта с над 27 000 продажби.Всяка една област в науката и медицината има своите основни книги. В скорошна рецензия - Rhoton’s atlas of head, neck and brain на А. Ротън в сп. Neurosurgery, се посочва, че: „Тази книга е незаменимо учебно и професионално ръководство за всички неврохирурзи и задължителна книга в библиотеката им, нaрeд с книги като Youmans Neurological Surgery, Microneurosurgery I-IV, Operative atlas of meningiomas, Handbook of Neurosurgery и др.


„Това е признание, което съответства и на оценката на книгата ми в неврохирургичната общност. Признавам, че това ме изпълва с гордост”, определи случилото се проф. Венелин Герганов.


Известният неврохирург от „Пирогов“ е роден на 19.06.1970 г. в София. Завършва медицина в Медицински Университет - София, а след това специализира неврохирургия в Клиниката по Неврохирургия към МУ, София и в International Neuroscience Institute в Хановер, Германия.


Провежда субспециализации в областта на хирургията на черепната основа, невроендоскопия, минимално-инвазивна и образно-ръководена неврохирургия (невронавигация), както и по гръбначна/спинална хирургия във Виена, Австрия, в Германия и в САЩ.


Проф. д-р Герганов е един от най-близките ученици и сътрудници на световноизвестния неврохирург проф. Маджид Самии. Учи питуитарна хирургия при проф. д-р Р. Фалбуш, съдова хирургия при проф. д-р Х. Берталанфи, ендоскопска трансназална хирургия при проф. д-р В. Драф и спинална хирургия (проф. д-р Хармс и AO Spine). В момента проф. д-р Венелин Герганов е старши лекар в International Neuroscience Institute в Хановер, Германия (директор е проф. д-р М. Самии) и неврохурург към Клиниката по неврохирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ с началник клиника проф. д-р Николай Габровски.