Шести национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология ще се проведе в периода 29-31 октомври в Пловдив в хибриден формат. Форумът се организира от Съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България (ССКЕБ).

 

Водещи теми в медицинския форум ще бъдат последните новости в областта на лечението на предсърдното мъждене и превенцията на внезапна сърдечна смърт. В програмата са включени представяне на клинични случаи и собствени разработки, както и практически насочени сесии, които да дадат широк поглед върху редица детайли от диагностиката и лечението на ритъмните и проводните нарушения. 


 

Специален акцент ще бъде поставен и върху колаборацията на специалистите електрофизиолози с кардиолозите от клиничната практика и специалистите по инвазивна кардиология.

 

Програмата ще съдържа и практически насочени сесии, които да дадат широк поглед върху редица детайли от диагностиката и лечението на ритъмните и проводните нарушения. 

 

Сред темите предвидени в тридневния конгрес са “Аритмогенни кардиомиопатии”, “Училище по антикоагулация”, “Поведение при кървене на фона на прием на НОАК”, „Стимулация на проводната система: ще замени ли конвенционалната сърдечна ресинхронизираща терапия“, “Камерни тахиаритмии и внезапна сърдечна смърт”, “Стратификация на риска от ВСС при неисхемична ДК” и др. 

 

Подробно разписание на конгресната програма може да бъде намерено и изтеглено от официалния сайт на ССКЕБ. 

 

МП “Ще бъдат представени и оригинални научни разработки на колективи от страната и чужбина.

 

За пръв път ще се предложи съвместна сесия с Европейската асоциация по аритмии, в която ще се включи и президентът ѝ – проф. Кристоф Леклерк.

 

„След предизвикателствата и ограниченията, които пандемията постави пред всички нас, е време да възстановим традицията да се срещаме и да обменяме знания, опит и идеи“, заяви доц. Васил Трайков, председател на сдружението. 

 

Сред лекторите на VI-тия конгрес по кардиостимулация и електрофизиология ще са проф. Карина Бломстрьом-Лундквист (професор по кардиология в Катедрата по кардиология, Институт по медицински науки, Упсала, Швеция), проф. Томас Денеке (директор на сърдечния център Bad Neustadt, Германия).

 

Проф. Асен Гудев (началник на Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“), доц. Симе Манола (директор на Кардиологичното отделение в Университетски клинично-болничен център „Сестра милосърдна“ в Загреб, Хърватска), д-р Яна Хаскова (доктор в Университетската болница в Братислава, Словакия) са сред останалите лектори на симпозиума. 

 

Д-р Борислав Динов (ръководител на секцията по аблация на вентрикуларна тахикардия в Катедрата по електрофизиология, сърдечен център Лайпциг, Германия), д-р Аспарух Илиев (фармаколог, експерт по безопасност на ваксините) от Берн, Швейцария и редица други медицински експерти от България и съседни страни. 

 

Съобразено с епидемиологичната обстановка, конгресът ще се проведе в хибриден формат. Редица експерти от европейски страни ще се включат онлайн. Очакват се около 150-200 участници.