Работещите в УМБАЛ “Св. Марина”-Варна ще получат допълнително възнаграждение от 2 основни заплати по повод Великден. 

 

Болницата приключи 2021 г. с положителен финансов резултат и без просрочени задължения. 


 

Това е следствие на решение N: 170 от 22 март 2018 г. на Министерски съвет за предоставяне правата на едноличния собственик на капитала по управлението на УМБАЛ „Св. Марина" - Варна на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов". 

 

По време на извънредната епидемична обстановка през изминалата година медиците от най-голямата болница в Североизточна България се включиха в борбата с Covid-19. Успоредно с лечението на Covid пациенти, болницата продължи да оказва и спешна медицинска помощ на нуждаещи се със заболявания, по профилите на разкритите клинични структури.

 

“Във връзка с настъпващия Великден, медиците и служителите на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна ще получат допълнително възнаграждение в размер на 2 основни заплати. Ръководството на болницата отправя благодарност към всички лекари, медицински сестри, лаборанти, санитари и административен персонал за ежедневните им усилия и им пожелава светли Великденски празници!”, заявиха от болницата. 

 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” във Варна е правоприемник на Варненска университетска болница. 

 

Тя е най-големият диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна.

 

Разполага с над 1300 легла, съвременна апаратура и висококвалифицирани кадри – университетски преподаватели, национални и регионални консултанти. С Решение на Министерски съвет от 15 март 2018 г. лечебното заведение е определено за университетска болница за срока на акредитационната оценка.

 

Постигането на високо качество е една от главните цели на лечебното заведение.

 

Доказателство за това е сертифицирането на МБАЛ “Св.Марина” ЕАД – Варна съгласно изискванията и стандартите за управление на качеството на Европейската фондация по управление на качеството (EFQM – European Foundation of Quality Management), което се прави за първи път в България  “сертификат за управление на качеството “.

 

След придобиването на второ ниво, през 2014 г. лечебното заведение получава  сертификат за управление на качеството “Recognized for Excellence 3 star”, което е най -високата възможна степен.

 

Болницата разполага с модерен диагностичен комплекс, към който са разкрити приемни и консултативни кабинети, централна клинична лаборатория, високоспециализирани медико-диагностични лаборатории, клиника по образна диагностика, клиника по обща и клинична патология и по съдебна медицина.