След поредицата протести на педиатрите и специалистите по здравни грижи у нас, от Българския лекарски съюз (БЛС) поискаха увеличение на всички клиничните пътеки и разделянето на педиатрията в отделен пакет. Днес стана ясно, че исканията са изпълнени и цените на около 90 клинични пътеки ще бъдат увеличени с между 10 и 30% през втората половина на 2019 година.


Това ще се случи следващата седмица с подписването на Анекса към Националния рамков договор 2018 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз, публикуван на официалната интернет страница на Касата. За целта Надзорният съвет на Здравната каса освободи 50 милиона лева от резерва на фонда.


След влизането в сила на Анекса всички пътеки, които в сега действащия Анекс към НРД 2018, са общи за деца и възрастни, ще бъдат разделени в отделен Пакет и ще бъдат финансирани изцяло като Пакет "Педиатрия".Цените на клиничните пътеки, изпълнявани в клиники/отделения по „Педиатрия”  в структури от трето ниво на компетентност се увеличават  с 30%, а тези от първо и второ ниво на компетентост с 20%. Поради значителните разходи за хирургично лечение на деца, както и необходимостта от по-продължително проследяване на състоянието им, беше договорено увеличение с 50% и на цените на клинични пътеки: КП 172, КП 174, КП 176, КП 178.


 

Увеличението на цените ще има и в областта на Пулмологията - с 10%, като там, където има разделение на пътеки за деца и за възрастни, детските пътеки ще бъдат завишени с 20 %. Повишаване с 10% ще има и на цените на терапевтични клинични пътеки, изпълнявани в отделения по „Вътрешни болести”, „Кардиология”и „Анестезиология и интензивно лечение”от първо и второ ниво на компетентност.


„За изпълнението на клинични пътеки в областта на „Инфекциозни болести”, са необходими значителни средства, както за диагностициране на съответното заболяване, така и  за лечението на пациентите, затова договореното увеличение при тях е в размер на 20%“, допълват от Лекарския съюз. Със 100 лв. ще бъде увеличена и цената на клинична пътека „Раждане” - от 750 на 850 лв., както и на цените на амбулаторни процедури № 35, № 37.


Проектът на Анекс към Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. е публикуван на официалната интернет страница на НЗОК за 14-дневно обществено обсъждане.