Новите критерии за лечение на хепатит С се отменят до окончателното приключване на делото. Това реши тричленен състав на Върховния административен съд. Определението е от 3 февруари.
 
„Новите критерии, по които от 16 януари Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобрява лечението на пациентите с Хепатит С у нас, нарушават достъпа им до медицинска помощ и могат да влошат здравословното им състояние, което не би могло да се компенсира по никакъв начин“, пише в решението. 
 
„Разписаните усложнени правила за определяне на лекарствата, съчетани с формиране на приоритетни групи пациенти, въвеждането на очакваната продължителност на живота като изключващ критерий за безинтерфероново лечение, както и налагането на терапевтични схеми със задължителна поредност на избора, без да се отчита спецификата на всеки конкретен случай, несъмнено рефлектира върху качеството на предоставяната здравна грижа и осуетявайки своевременния достъп до адекватна медицинска помощ, поставя в риск пациентите, страдащи от хроничен вирусен хепатит С“,   посочват още от обвинението. 
 
От ВАС смятат, че въвеждането на новите критерии ще изложи на риск живота на стотици пациенти с хепатит С. „Споделими са доводите, че установеният с Изискванията нов режим ще доведе до чувствително забавяне при произнасяне на НЗОК по заявленията за лечение и ще се постави в риск живота и здравето на стотици пациенти. Сред подалите документи за лечение има пациенти с напреднала фиброза/цироза, при които получаването на спешно лечение е от животоспасяващ характер. Подобен род действия биха нарушили едни от основните права на пациентите – своевременен достъп до медицинска помощ и равнопоставеност при оказването й. За онези пациенти, които са с напреднала фиброза/цироза, при които получаването на спешно лечение е от животоспасяващ характер, последиците и вредите от действието на акта ще са необратими и непоправими – сериозно влошаване на здравословното им състояние, съпроводено със страдание и застрашаване на живота“, продължава определеието на магистратите. 
 
В средата на януари неправителствата организация подаде колективна жалба срещу новите правила на НЗОК за покриване на безинтерфероновите терапии и поиска от съда действието им да бъде спряно до окончателното произнасяне на магистратите.
NEWS_MORE_BOX
 
„Проблемът сега е, че вместо да вземе бързи мерки и да отпусне лечение на хората, които чакат от миналата година, Касата се занимава с предоговаряне на цените на лекарства. По-ниските цени са нещо добро, но предоговарянето на цените на терапията трябва да се прави веднъж годишно, а не постоянно, защото това реално забавя възможността на пациентите да се лекуват. Това измества фокуса от истинския проблем – ограничения достъп до лечение за хепатит С“. Това обяви миналата седмица Силвана Лесидренска, председател на Сдружение на пациентите с хепатит „Хепактив”.  Именно неправителствената организация подаде жалба в съда срещу новите правила и поиска тяхното премахване.