Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) е отменил новите критерии на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за биологично лечение на пациентите с ревматологични заболявания. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

На практика ВАС връща старите критерии за биологично лечение от 2014 г.


 

Жалбата беше подадена от две пациентски организации – на пациентите с ревматоиден артрит и на пациентите с болест на Бехтерев. Първото определение на ВАС също е в полза на пациентските организации, като определението на петчленния състав го потвърждава.

 

В определението е записано, че съдът основателно е приел, че изпълнението на критериите ще причини значителни и трудно поправими или непоправими вреди за някои пациенти, страдащи от артритни заболявания, а сериозното влошаване на здравословното състояние на пациентите не би могло да се компенсира по никакъв начин.

 

„При преценката дали вредите, които биха могли да настъпят за жалбоподателите са противопоставими на обществения интерес от действието на приетия подзаконов нормативен акт съдът е взел предвид, че увеличението на разходите за Здравната каса за лечение на артрити с биологични лекарства не е обстоятелство, което би могло да се противопостави на интереса на пациентите, изразяващ се в защита на живота и здравето им и по-конкретно в наличието на достъп на всички здравноосигурени лица, страдащи от съответните заболявания, описани в изискванията, до адекватно и успешно лечение на заболявания, които сериозно увреждат или биха могли да увредят тяхното здраве“, посочва се в определението.

 

Съдът смята още, че въвеждането на изискване за диспансеризация ще създаде имуществени затруднения на жалбоподателите.

 

Казусът със съвременното, скъпоструващо лечение на ревматологичните заболявания е от няколко години. Пациентските организации настояват от години за подобряване организацията за проследяване на пациентите, като периодично изпращаха предложения за промяна на изискванията за достъп до биологично лечение.

 

През лятото на миналата година Здравната каса изненадващо публикува нови изисквания, които са значително по-строги и – както се опасяваха пациентските организации, на практика ограничиха достъпа до лечение с биологични лекарства и пациенти бяха връщани от съответните комисии.

 

Последваха серия от срещи и протести на пациентските организации и така през октомври националният фонд внесе някои облекчения в критериите.

NEWS_MORE_BOX

 

 

Остана обаче спорният момент със задължителната диспансеризация на пациентите. Първо, в наредба №39, която регламентира профилактичните прегледи и диспансеризацията, не фигурират всички диагнози, подлежащи на биологично лечение.

 

Процесът е затруднен и от малкия брой на ревматолозите, които работят със Здравната каса, както и неравномерното им разпределение в страната. Диспансеризацията освен това, така, както е разписана, не гарантира адекватното проследяване на пациентите и покрива много малка част от изискваните от Касата изследвания при кандидатстването за биологично лечение.

 

На последната среща между Здравната каса, лекарите и пациентите се е стигнало до компромисен вариант задължителната диспансеризация да бъде сменена от амбулаторна процедура, която ще може да влезе от 1 април заедно с Националния рамков договор.

 

Амбулаторните процедури са разписани в наредбата, в която се определят диагнозите за двата пакета медицинска помощ. За пациентите на биологично лечение ще се прилагат две различни процедури, в зависимост от спецификата на самите лекарства.

 

Предстои да се договори обаче цената на амбулаторните процедури. Пациентските организации освен това ще искат още срещи с лекарите и националния фонд заради опасения, че амбулаторните процедури няма да може да се извършват във всички болници, които разполагат със специалист ревматолог.

 

Има и неизяснени въпроси относно вече диспансеризираните пациенти, за които не е ясно как точно ще бъдат обхванати от амбулаторните процедури.