Състав на Върховния административен съд ще проведе заседание по дело, заведено от Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ) и Националното сдружение на частните болници срещу Постановление на Министерския съвет за приемане на Националната здравна карта.
 
Основните аргументи на жалбоподателите са, че при приемането ѝ, Състав на Върховния административен съд ще заседава днес по делото, заведено от Центъра за защита правата в здравеопазването и Националното сдружение на частните болници срещу постановлението на Министерски съвет за приемането на Националната здравна карта. 
 
Мотивите на жалбоподателите са, че при приемането на Националната здравна карта, Министерският съвет е нарушил закона, като е извършил необосновани промени в областните здравни карти, без да има законово основание за това.
 
Във всеки един от случаите, промените са направени в ущърб на болниците, чиито легла са били намалени, в сравнение с приетите с областните здравни карти, категорични са от ЦЗПЗ.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Според текста на Закона за лечебните заведения, Националната здравна карта се състои от Областните здравни карти, които се изготвят от областни комисии. Приемайки изменения в областните здравни карти, Министерският съвет е излязъл от делегацията на закона.
 
Освен това, Министерският съвет не е изпълнил задължението си да извърши оценка на въздействието на новата уредба върху дейността на лечебните заведения, което е самостоятелно основание за отмяна на Постановлението.
 
„Въпреки очевидните пороци на Постановлението и Националната здравна карта е малко вероятно ВАС да я отмени, предвид приятелските отношения между премиера Борисов и председателя на ВАС Георги Колев. Само преди няколко месеца, друг състав на ВАС се извъртя на 180 градуса, отменяйки собственото си определение по повдигнатия спор за Методиката за изготвяне на Областни здравни карти и в крайна сметка прекрати делото“, коментират още от Центъра за защита правата в здравеопазването.