Нов ехограф получи Катедрата по ортопедия към Медицинския университет-Варна. Модерният апарат дава възможност за високоспециализирана диагностична и предоперативна дейност, както и за извършване на оперативни интервенции под ехографски контрол.


Подобни апарати от високо поколение традиционно се използват в големите клиники в Европа. Във Варна, освен за хирургични ортопедични интервенции, ехографът ще служи и за научно изследователската и обучителна дейност в университета.


Първата операция, която лекарите извършиха, бе ахилотомия под ехографски контрол. Ахилотомията е част от лечението на криво ходило, но с помощта на новия апарат специалистите получават точна информация за прецизността на извършената интервенция и на резултатите. „Всички в катедрата по ортопедия и травматология сме изключително щастливи. Ще използваме ехографския апарат за предоперативен и следоперативен скрининг, при големи костни операции, при предоперативно планиране на раменна, ахилесова и тазобедрена патология, както и при травми от спешен порядък. Апаратът дава безспорно точна картина и при ранен бебешки скрининг на тазобедрената става“, обясни проф. д-р Димитър Райков, ръководител на Клиниката по ортопедия и травматология в МУ-Варна.Факултетът  е създаден през 1962 г. като клиника на базата на отделението по ортопедия и травматология при Окръжна болница-Варна. Днес Клиниката по ортопедия и травматология раозполага с медицинска база и апаратура с възможности за модерно лечение на всички травми на опорно-двигателния апарат и за ендопротезиране на големи стави. През последните години се развива интензивно и детската оперативна ортопедия.


Клиниката е организатор и на Първия национален конгрес по ортопедия и травматология, Българо-американската среща по хирургия на ръката през 1987 г. и на VIII Национален конгрес по ортопедия и травматология, състоял се през 2001 г. в Албена. През последните десет години катедрата по ортопедия и травматология, съвместно с катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ – Варна и катедрите по анатомия и по ортопедия и травматология на Медицинския университет – Кьолн, Германия провеждат ежегодни симпозиуми по клинична анатомия.