Заместник-министърът на здравеопазването д-р Валерий Митрев заяви, че единствено във властта на кметовете на общини като принципали на здравните заведения е да решат дали болниците по места ще бъдат затворени или ще се пристъпи към тяхното преструктуриране.
 


Според Митрев, в основата на заложената здравна реформа ще бъдат т.нар. делегирани тримесечни бюджети. Въпросните бюджети ще бъдат разпределяни в зависимост от движението на пациентите. Ако дадена болница е получила например финансиране в рамките на 100 000 лева по делегиран бюджет, но се установи, че през нея не са преминали толкова пациенти, част от бюджета на здравното заведение ще бъде иззет и ще се пренасочи там, където пациентите реално са преминали.
 


На състоялата се днус пресконференцията в Бургас,стана ясно, че немалка част от болниците в момента не изпълняват високите изисквания на здравното министерство за удвояване на екипите си. Това на практика означава, че те няма да могат да сключат договори със здравната каса по много клинични пътеки. Несключването на договори автоматично рефлектира върху приходите, които ще получи лечебното заведение. След три месеца всяко здравно заведение ще бъде атестирано отново, тъй като финансирането е само за такъв период и ще се преценява колко средства ще му бъдат отпуснати за следващите три месеца. Така, останали без пари от здравната каса, болниците ще бъдат принудени сами да се закрият.


Паралелно с въпросната схема ще действа и още една, стана ясно още днес, а именно създаването на консорциуми между общините с малки болници и Многопрофилната болница в Бургас, за да се запазят. В рамките на този консорциум лекари от Бургас ще ходят на консултации в малките болници. Това обаче ще става само ако те имат пари, за да им платят.