От Детския фонд на обединените нации или УНИЦЕФ съобщават за значителен спад на доверието на хората в световен мащаб към имунизацията в детска възраст по време на пандемията, причинена от вируса COVID-19.


В ежегодният доклад на УНИЦЕФ „Състоянието на децата по света“ се наблюдава значителен спад на доверието на хората към детските ваксини – в 52 от 55 анкетирани държави между 2019 г. и 2021 г. е имало намален процент на хора, които възприемат ваксинирането в детска възраст. Най-голямо недоверие са показали анкетираните от Южна Корея, с над 50% спад до началото на пандемията COVID-19. В България анкетираните, които вярват във ваксините към края на пандемията са 63%.


Изчисления на УНИЦЕФ сочат към около 67 милиона деца, които са изпуснали имунизация между 2019 г. и 2021 г., като пандемията е нарушила процеса на ваксинация на децата почти навсякъде, смъквайки нивата на ваксинация толкова ниско, колкото не са били от 2008 г. насам.Недоверие към имунизационния процес против всякакви смъртоносни заболявания е съществувало и преди появата на пандемията, но какви са причините коронавирусът да предизвика такъв значителен спад във ваксинациите? От УНИЦЕФ смятат, че реакциите към пандемията в цял свят и несигурността за същността и опасността на коронавируса, както и скоростното въведение на нова ваксина са фактори, намалили доверието. Друг фактор би могло да бъде огромното количество дезинформация, намиращо се в интернет, и трудността в разграничаването между научно доказана информация и дезинформация.


Въпреки ефекта от КОВИД-19 върху ваксините, преди пандемията броят на децата, които не са били имунизирани, е бил обезпокоително голям, като голяма част от неваксинираните деца живеят в бедни и изолирани общества, където те могат да са лишени от достъп до ваксини или нямат финансова възможност.

 

От УНИЦЕФ споделят надежда, че предизвикателството, което пандемията е поставило пред човечеството е разкрило нуждата от рутинната имунизация като основно човешко право. Спешната нужда от ваксина против коронавируса е довела до нов вид ваксина, работеща с транспортна РНК (тРНК), която потенциално може да има широк набор от приложения в борбата срещу бъдещи варианти на COVID-19 или други заболявания, като настинка или даже ракови заболявания.


Подобряването на нивото на здравеопазването в цял свят е необходимо, за да може всяко дете да бъде ваксинирано. Това включва лесен достъп до качествено лечение във всяка точка от страната, което само по себе си включва много фактори като заплатите на здравните работници, нивото на апаратура и медицински продукти, и качеството на пътищата и градския транспорт в страната. Нужни са промени, чрез които да може да се доставя правилна, научно-доказана информация спрямо ваксините към всички жители на тези страни, и готовност за реакция в световен мащаб при бъдеща пандемия.

 

Референции:
UNICEF (2023, April) The State of the World’s Children 2023. Retreived 2023, April 20 from https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2023#Reportarea
Rigby, J. (2023, April 20) People lost faith in childhood vaccineshttps://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/people-lost-faith-childhood-vaccines-during-covid-pandemic-unicef-says-2023-04-20/ during COVID pandemic, UNICEF says. Retrieved 2023, April 20 from