Двайсет и осем проекта на ученици от първи до дванайсти клас от цялата страна са класирани след първата фаза на XIV издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. 

 

„Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.


 

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

 

Съгласно регламента допуснатите проекти са 28, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас класирани са 7 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 12 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 9 проекта.

 

Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офиса на Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Проектите, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

 

Припомняме, че в рамките на тринайстото издание на конкурса бяха наградени 48 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна. Тогава бяха реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковете за здравето фактори. 

 

Те включваха спортни прояви като състезания, турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработване на сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

 

Право на участие имаха паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата страна, разпределени в три възрастови категории: 1 - 4 клас; 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

 

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ, извърши класирането на участниците.